Aici regăsești condițiile generale de furnizare electricitate și gaze naturale pentru piața liberă și piața reglementată. Ele includ și drepturile și obligațiile tale în calitate de consumator final de energie, ca persoana fizică sau juridică.

Poți consulta condițiile generale de furnizare energie pentru clienți eligibili aici, iar pentru piața reglementată aici

În cazul în care, contractul de distribuție energie electrică este încheiat între operatorul de distribuție (OR) și furnizor, noile condiții generale, obligații și drepturi ale părților, sunt prevăzute aici.

Ofertele noastre tip pentru furnizarea de electricitate și gaze naturale, valabile începând cu 1 ianuarie 2020 pentru persoane juridice:

 • Oferta tip pentru electricitate este disponibilă aici
 • Oferta tip pentru gaze naturale este disponibilă aici

Pe site-ul ANRE regăsești un comparator al ofertelor tip de la toți furnizorii pentru electricitate aici, iar pentru gaze naturale aici.

Toți clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate beneficiază de Serviciul Universal (SU) adică, serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienţilor casnici şi clienţilor noncasnici cu un număr de salariaţi mai mic de 50 şi o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanţul contabil conform raportărilor fiscale anuale care nu depăşeşte 10 milioane de euro, la un nivel de calitate şi la preţuri rezonabile, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii.

Conform noilor reglementări aduse de Ordinul ANRE 217/2019, prețul de furnizare electricitate pentru clienții noncasnici ai E.ON Energie România în calitate de Furnizor de Ultimă Instanță obligat (FUIob) în 2020, aflați într-una dintre categoriile de mai jos, sunt disponibile aici:

 • Noncasnic în regim de serviciu universal (SU)
 • Noncasnic inactiv
 • Noncasnic în regim de ultimă instanţă (UI)

Prețul de furnizare electricitate pentru clienții noncasnici în regim de ultimă instanţă (UI) este:

 • ianuarie: 385,57 lei/MWh

Prețul mediu de vânzare a energiei electrice realizate de E.ON Energie România în 2019, pentru clienții finali noncasnici care beneficiază de serviciul universal (SU) a fost de 555,70 lei/MWh.

Începând cu 1 ianuarie 2020 noul preţ stabilit şi aplicat de E.ON Energie România în calitatea de Furnizor de ultimă instanță opțional (FUIop) clienților noncasnici beneficiari de serviciu universal (SU) din zonele de rețea unde este desemnat astfel este de 0,365 lei/kWh. Mai multe detalii aici.

Pentru înregistrarea unei plângeri ne poți adresa prin:

 • Apel telefonic la Managerul de vânzări dedicat
 • Fax la 0265 200 367  sau la numerele dedicate:

Regiunea Nord: 0364 403 384

Regiunea Sud: 0369 403 767

Regiunea Vest: 0356 803 351

Regiunea Est: 0234 205 255

Asistent Manager Vânzări: 0365 403 363

 • E-mail la serviciiclienti@eon-romania.ro
 • Poştă către E.ON Energie România SA, Bd. Pandurilor nr. 42, 540554, Tîrgu-Mureş, în atenţia Diviziei Vânzări

Neînțelegerile precontractuale pot fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul nesoluționării părțile pot apela la ANRE, conform prevederilor Ordinului 35/2013. Neînțelegerile apărute în derularea contractului de furnizare pot fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul nesoluționării părțile se pot adresa ANRE sau instanței competente, conform prevederilor Ordinului 61/2013.

Formularul dedicat adresării unei plângeri legate de furnizarea de electricitate este disponibil aici, iar pentru gaze naturale aici.

Procedura de înregistrare, investigare și soluționare a plângerilor clienților business, comerciali și industriali de energie electrică, poate fi consultată aici, iar pentru gaze naturale aici.

 • Director Departament Coordonare Magazine E.ON (Tîrgu Mureş) – Matei Daniel, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00
 • Şef Serviciu Coordonare Magazine E.ON Regiunea Vest (Deva) – Bota Emilia Gabriela, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00
 • Şef Serviciu Coordonare Magazine E.ON Regiunea Sud (Sibiu) – Puia Victoria, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00
 • Şef Serviciu Coordonare Magazine E.ON Regiunea Nord (Cluj Napoca)– Pintican Ioan Ovidiu, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00
 • Şef Serviciu Coordonare Magazine E.ON Regiunea Est (Bacău / Iaşi) – Duca Elena, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00

Date complete despre canalele prin care poți intra în legătură cu noi sunt descrise în secțiunea Contact.

Pentru persoane fizice - clienți casnici și persoane juridice - clienți noncasnici conturile bancare (IBAN) ale E.ON Energie România sunt:

 • BRD - RO 53 BRDE 270S V239 0401 2700
 • ING Bank - RO 27 INGB 0015 0000 2818 8911
 • Unicredit Bank - RO 58 BACX 0000 0037 0162 5003
 • CreditCoop - RO 88 CRCO X130 0130 0008 8260
 • Trezoreria Sibiu - RO 12 TREZ 5765 069X XX00 7055

* Atunci când achiți factura prin transfer bancar, asigură-te că pe ordinul de plată ai completat corect codul de încasare, numărul facturii și contul bancar E.ON. Dacă achiți o garanție solicitată în urma reconectării locului tău de consum, folosește contul bancar deschis la BRD. Pentru achitarea facturilor de prestări servicii emise de către Delgaz Grid S.A sau E.ON Servicii Tehnice sau E.ON Asist Complet, trebuie să completezi corect contul înscris pe aceste facturi (acest cont bancar diferă de contul în care se plătesc facturile de consum).

Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică/gaze naturale stabilește etapele procesului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în proces. 

Procesul de schimbare a furnizorului reprezintă totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de energie electrică/gaze naturale clientul final decide denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul actual și încheie un contract de furnizare cu un furnizor nou.

Inițierea procesului de schimbare a furnizorului are loc la data la care clientul final a solicitat schimbarea furnizorului prin transmiterea unei  notificări în termen de 21 de zile anterior datei schimbării furnizorului, în condițiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale elaborată de ANRE și aprobată prin Ordinul 234/2019.

Inițierea procesului de schimbare furnizor nu poate avea loc:

 • În situația pierderii dreptului de folosință al titularului contractului de furnizare asupra locului de consum
 • În ultimele 21 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului de furnizare

Etapele procesului de schimbare furnizor energie pentru clienții casnici și noncasnici sunt descrise aici.

Metodologia privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii noncasnici de gaze naturale are scopul de a stabili etapele și responsabilitatile părților implicate în acest proces.
Se aplică consumatorilor noncasnici care doresc să își schimbe furnizorul de gaze naturale, precum și titularilor de licențe emise de autoritatea de reglementare care sunt implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

Ordinul ANRE nr. 47 din 8.05.2008

Publicat în Monitorul Oficial nr. 385 din 21 mai 2008.

Abrogat din 12.02.2020 prin Ordinul ANRE nr. 234/2019

Ordinul aprobă următoarele modificari:
Pâna la data de 31 august 2015, pentru clientii noncasnici care nu au încheiat un contract de vânzare-cumparare gaze naturale, furnizorul asigură alimentarea cu gaze naturale în baza contractului de furnizare în vigoare la data de 31 decembrie 2014, cu excepția pretului.
Clientii noncasnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate vor fi notificați de furnizor cu privire la condițiile de furnizare a gazelor naturale. Împreună cu notificarea, clienții noncasnici primesc oferta de furnizare cu prețul propus, precum și propunerea de contract de furnizare de la data de 1 septembrie 2015.

Ordinul nr. 97 din 25.06.2015
Emitent: ANRE
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 468 din 29.06.2015
Intră în vigoare 01.07.2015

Ordinul se aplică în relația dintre furnizorii de gaze naturale și clientii noncasnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea în regim negociat.

Ordinul nr. 107 din 22.10.2014

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial nr. 781 din 27.10.2014.

Modificat prin Ordinul ANRE nr. 97/2015.

 

 

 

Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale stabilește etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

Procesul de schimbare a furnizorului reprezintă totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de energie electrică/gaze naturale clientul final decide denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul actual și încheie un contract de furnizare a energiei electrice/gaze naturale cu un furnizor nou.

Ordin ANRE nr. 234 din 20 decembrie 2019

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr.17/ 13.01.2020

Data intrării în vigoare: 12.02.2020

Abrogă:

 • Ordinul ANRE nr. 105/2015
 • Ordinul ANRE nr. 47/2007
 • Ordinul ANRE nr. 47/2008
 • Art. 8, lit c)din Ordinului ANRE nr. 97/2018
 •  

Începând cu 1 ianuarie 2007, piața internă de gaze naturale se deschide integral pentru consumatorii noncasnici.

Consumatorul noncasnic care dorește să își exercite eligibilitatea poate încheia contracte negociate de cumpărare a gazelor naturale cu orice furnizor licențiat, fără îndeplinirea niciunei alte formalități administrative.

Decizia ANRE nr. 1368 din 13.12.2006

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 83 din 2 februarie 2007.

Află cum au reuşit partenerii noștri de la Sitemani să reducă consumul de energie și să crească eficienţa de producţie prin utilizarea iluminatului inteligent.
Descoperă povestea de succes a companiei Superstar care produce anual 116.000 kWh de energie verde grație soluției de panouri fotovoltaice.