Informații utile pentru clienții business

Pentru a beneficia de furnizarea de electricitate este nevoie de încheierea unui contract în acest sens, cu un furnizor de energie. Procedura se aplică de către furnizorul E.ON Energie România în relația cu solicitanții/clienții finali și Operatorul de Rețea/Distribuție în vederea încheierii contractelor de furnizare energie electrică în regim concurențial.

Etapele procesului sunt:

1.      Informarea solicitantului/clientului verbal/scris asupra:

 • datelor și documentelor necesare încheierii contractelor de furnizare, respectiv:
  • cererea de încheiere contract – formular tipizat disponibil aici
  • copia Certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului
  • declarația pe proprie răspundere cu privire la spațiu – formular tipizat disponibil aici
  • Notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal – formular tipizat disponibil aici
 • Documentelor care pot fi solicitate după caz:
  • Anexa 1 – notificare privind schimbarea furnizorului în cazul solicitantului care are încheiat contract de furnizare cu un alt furnizor – formular disponibil aici.

2.      Prezentarea ofertelor-tip și consilierea solicitanților/clienților care nu au optat pentru una din ofertele-tip publicate.

3.      Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice:

 • Documentele depuse de căre solicitant/client în vederea încheierii contractului sunt verificate și înregistrate în sistemul informatic
 • Procesarea documentelor, elaborarea și tipărirea contractului de furnizare a energiei electrice
 • Semnarea contractului și a anexelor se realizează:
  • Personal, dacă solicitantul/clientul s-a prezentat și a solicitat încheierea contractului la unul din magazinele E.ON
  • La distanță, în situația în care solicitantul/clientul a transmis documentele prin e-mail, fax, poștă, contractul fiind transmis către solicitant/client pe același canal prin care s-au primit documentele, dacă nu s-a precizat altă modalitate de transmitere.

4.      Încheierea contractului de distribuție a energiei electrice cu Operatorul de Rețea/ Distribuție

 • După încheierea contractului de furnizare se transmite Operatorului de Rețea/Distribuție cererea de încheiere a contractului de rețea/distribuție la care este racordată instalația de alimentare cu electricitate.

Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică/gaze naturale stabilește etapele procesului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în proces. 

Procesul de schimbare a furnizorului reprezintă totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de energie electrică/gaze naturale clientul final decide denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul actual și încheie un contract de furnizare cu un furnizor nou.

Inițierea procesului de schimbare a furnizorului are loc la data la care clientul final a solicitat schimbarea furnizorului prin transmiterea unei  notificări în termen de 21 de zile anterior datei schimbării furnizorului, în condițiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale elaborată de ANRE și aprobată prin Ordinul 234/2019.

Inițierea procesului de schimbare furnizor nu poate avea loc:

 • În situația pierderii dreptului de folosință al titularului contractului de furnizare asupra locului de consum
 • În ultimele 21 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului de furnizare

Clientul final are dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare a energiei electrice, cu notificare transmisă furnizorului cu 21 de zile înainte, cu respectarea condițiilor contractuale.

Etapele procesului de schimbare furnizor energie pentru clienții casnici și noncasnici sunt descrise aici.

Pașii necesari a fi parcurși pentru rezolvarea unei dispute apărute la semnarea contractului de furnizare electricitate ori pe parcursul derulării lui sunt prevăzuți aici.

Pentru înregistrarea unei plângeri ne poți adresa prin:

 • Apel telefonic la Managerul de vânzări dedicat
 • Fax la 0265 200 367  sau la numerele dedicate:

Regiunea Nord: 0364 403 384

Regiunea Sud: 0369 403 767

Regiunea Vest: 0356 803 351

Regiunea Est: 0234 205 255

Asistent Manager Vânzări: 0365 403 363

 • Poştă către E.ON Energie România SA, Bd. Pandurilor nr. 42, 540554, Tîrgu-Mureş, în atenţia Diviziei Vânzări

Neînțelegerile precontractuale pot fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul nesoluționării părțile pot apela la ANRE, conform prevederilor Ordinului 35/2013. Neînțelegerile apărute în derularea contractului de furnizare pot fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul nesoluționării părțile se pot adresa ANRE sau instanței competente, conform prevederilor Ordinului 61/2013.

Formularul dedicat adresării unei plângeri legate de furnizarea de electricitate este disponibil aici, iar pentru gaze naturale aici. Procedura de înregistrare, investigare și soluționare a plângerilor clienților business, comerciali și industriali de energie electrică poate fi consultată aici, iar pentru gaze naturale aici.

 • Şef Regional Vânzări şi Relaţii Clienţi Companii Mici și Mijlocii (Cluj-Napoca) – Pintican Ioan Ovidiu, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00
 • Şef Regional Vânzări şi Relaţii Clienţi Companii Mici și Mijlocii (Tîrgu Mureş)– Matei Daniel, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00
 • Şef Regional Vânzări şi Relaţii Clienţi Companii Mici și Mijlocii (Iaşi) – Stan Dănuț Marian, în fiecare joi între orele 14:00 – 16:00

Date complete despre canalele prin care poți intra în legătură cu noi sunt descrise în secțiunea Contact.

Pentru persoane fizice - clienți casnici și persoane juridice - clienți noncasnici conturile bancare (IBAN) ale E.ON Energie România sunt:

 • BRD - RO 53 BRDE 270S V239 0401 2700
 • ING Bank - RO 27 INGB 0015 0000 2818 8911
 • Unicredit Bank - RO 58 BACX 0000 0037 0162 5003
 • CreditCoop - RO 88 CRCO X130 0130 0008 8260
 • Trezoreria Sibiu - RO 12 TREZ 5765 069X XX00 7055

* Atunci când achiți factura prin transfer bancar, asigură-te că pe ordinul de plată ai completat corect codul de încasare, numărul facturii și contul bancar E.ON.

**Dacă achiți o garanție solicitată în urma reconectării locului tău de consum, folosește contul bancar deschis la BRD. 

***Pentru achitarea facturilor de prestări servicii emise de către Delgaz Grid S.A sau E.ON Asist Complet, trebuie să completezi corect contul înscris pe aceste facturi (acest cont bancar diferă de contul în care se plătesc facturile de consum E.ON).

Avem noutăți privind plafonarea prețurilor la energie! Vezi aici detalii

Cum iei legătura cu noi?

Prima rată gratuită

Dacă ești client industrial

Ai alocat un manager dedicat pentru consultanță în soluții energetice și furnizarea de energie. Pentru alte întrebări privind sistemul de facturare, plăți ș.a. poți apela numerele de telefon de pe manșeta facturii E.ON pentru suport dedicat.

Dacă ești o companie mică, mijlocie

IMMurile și alți mici antreprenori pot solicita suport

24/7 Gratuit

avertizor integritate e.on

Avertizor integritate

Am implementat o linie telefonică de urgență +40 371700157 și un site web pentru transmiterea anonimă de sesizări privind posibile încălcări ale legilor și reglementărilor aplicabile. Angajații noștri, partenerii și angajații acestora, precum și terțe părți pot accesa aceste linii pentru a raporta posibile cazuri de corupție, fraudă, delapidare, evaziune fiscală, încălcări ale drepturilor omului, încălcări ale legislației concurenței și privind piața de capital, ale normelor privind tranzacțiile cu informații privilegiate, ale legislației privind protecția datelor sau alte încălcări ale Codului de conduită.

Canalele de mai sus, dedicate avertizorilor de integritate, nu sunt destinate reclamațiilor și solicitărilor referitoare la desfășurarea activităților de furnizare energie electrică/ gaze naturale și/ sau servicii tehnice. Pentru acestea, vezi căile din secțiunea Contact.

Cum au reuşit partenerii noștri de la Sitemani să reducă consumul de energie prin utilizarea iluminatului inteligent?
Descoperă povestea de succes a companiei Superstar care produce anual 116.000 kWh de energie verde cu panouri fotovoltaice.
Ai nevoie de ajutor?