Declaraţie privind protecţia datelor și utilizarea paginilor de web
și a Aplicației mobile

Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale E.ON Energie Romania SA (denumită în continuare „E.ON”), cu sediul în Bd. Pandurilor nr. 42, CP 540554, Tîrgu-Mureș, România. Prin urmare, E.ON urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu cerințele legale și principiile privind protecția datelor.

E.ON în calitate de Operator de date conform art. 4 alin. 7 GDPR, responsabil pentru plata.eondrive.ro, harta-statii.eondrive.ro, login.eondrive.ro, eondrive.ro și Aplicațiile mobile vă informeaza în ce măsură se vor prelucra datele dumneavoastă personale atunci când vizitația websit-ul/website-urile mai sus precizate sau când utilizați Aplicația mobilă disponibila pentru Android și iOS.

În plus, față de website-urile menționate mai sus, aceste indicații se aplică și altor websit-uri pe care le găsiți pe Internet, în cazul în care se face referință expresă la această declarație. Datele cu caracter personal sunt informațiile care indică o referință la dumneavoastră ca persoană privată, de ex. numele, adresa, adresa de e-mail, IP-ul, datele cu privire la comportamentul de utilizare.

Prevederile acestui document se aplică atât Utilizatorilor care accesează Serviciile pentru uz personal, cât și ca angajați ai unei companii, care a încheiat un contract în acest sens cu E.ON Energie Romania S.A. Utilizatorii care s-au abonat la Serviciile E.ON Drive prin înregistrare, încheierea unui contract pentru companii, dar și Utilizatorii care aleg sa foloseasca Serviciile noastre o singură dată, folosind metoda de plata unică, sunt de acord cu prelcurarea datelor lor personale în următoarele scopuri:

a)            Furnizarea datelor personale pentru facturare (în cazul plății unice), pentru înregistrarea în nume propriu prin crearea unui Cont de client sau a unui contract: nume, prenume, adresa, e-mail, oras, judet, cod poștal, număr de telefon, CUI/CIF, datele cardului de debit/credit;

b)            Utilizarea geolocației în timpul utilizării Aplicației mobile, în contextul localizării celei mai apropiate Stații de încărcare;

c)            Monitorizarea datelor legate de sesiunile de încărcare și prelucrarea lor în scopul îmbunătățirii Serviciilor oferite.

A. Prelucrarea datelor în baza intereselor noastre legitime, articolul 6, paragraful 1 litera f) a Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

Obiectivul nostru este să întreţinem şi să evaluăm relaţia cu dumneavoastră în calitatea dumneavoastră de Client/Utilizator şi să oferim servicii relevante şi optimizate. Pentru aceasta, utilizăm:

•             Datele personale (nume, prenume, adresă poștală, adresa de e-mail, telefon mobil,);

•             Informaţii referitoare la plăţi

•             Date privind geolocatia

De asemenea utilizăm datele personale pe care le colectăm de la dvs. atunci când vizitați site-urile noastre sus mentionate, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul acestora. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă și îmbunătățirea site-urilor.

Tipurile de date prelucrate în acest context sunt: adresa IP; identificatori cookies; data și ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Internet și limba browser-ului.

B. Prelucrarea datelor în vederea incheierii, executarii si incetarii relatiei contractuale (art. 6 alin.1lit b GDPR)

Folosim datele dvs. pentru a încheia, executa și înceta un contract cu dvs. sau cu angajatorul dvs., iar în contextul înregistrării/utilizării Serviciilor de încărcare, prezentul document reprezintă contractul încheiat între E.ON Energie Romania S.A. și Utilizator. Acest date reprezintă:

•             Numele și prenumele;

•             Adresa de domiciliu/serviciu;

•             Informațiile de contact, precum număr de telefon și adresă de e-mail;

•             Datele cardului de debit/credit;

Dacă sunteți partenerul nostru contractual direct, adunăm informații suplimentare de la dvs., precum datele dvs. bancare - în scopul încheierii, executării și încetării relației contractuale, Codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare la ORC.

Dacă sunteți reprezentant/angajat sau persoana de contact al partenerului nostru contractual, utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare prestării Serviciilor. Putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina companiei în contextul Serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de către companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

C. Perioada de retenție

Următoarele prevederi se aplică angajaților partenerilor noștri contractuali: Datele cu caracter personal furnizate de dvs. sunt arhivate de noi într-o bază de date pe durata și în scopul plasării de potențiale comenzi de către dvs., până când nu mai sunteți interesat de menținerea unei relații de colaborare. De asemenea, pentru prestarea Serviciilor stabilite prin contract, datele vor fi arhivate în Sistemul de gestiune a Stațiilor de încărcare și a sesiunilor de încărcare.

Următoarele prevederi se aplică dacă dvs. sunteți partenerul contractual: pe durata contractului datele personale vor fi arhivate de noi și de operatorul de Sisteme informatice de gestiune a Stațiilor de încărcare și a sesiunilor de încărcare în scopul prestării Serviciilor din contract, emiterii de facturi electronice și a plasării de potențiale comenzi către dvs. După încetarea relației contractuale, datele relevante acestei relații contractuale vor fi arhivate pe durata perioadelor legale de retenție și le vom șterge la expirarea acestei perioade. Ne veți anunța în cazul în care nu mai sunteți interesat în menținerea unei relații de colaborare.

În cazul în care există perioade de păstrare a datelor legale sau contractuale (de ex. în cazul unei relații de utilizare sau contractuale), avem obligația de a stoca datele până la expirarea perioadelor respective. După expirarea sau omisiunea obligațiilor corespunzătoare, care apar în cazul obligațiilor legale de păstrare, în special în domeniul dreptului fiscal, ștergem datele corespunzătoare.

Pentru campanii promoționale, stocăm datele dumneavoastră până când ridicați obiecții față de utilizarea lor sau vă retrageți consimțământul. Stocăm celelalte date ale dumneavoastră doar atât timp cât avem nevoie de ele în scopul precizat (de ex. să derulăm sau prelucrăm contractul) şi le ștergem după ce scopul respectiv nu mai este valabil.

D. Destinatari și Categorii de destinatari

În situațiile în care este necesar, oferim date cu caracter personal companiilor din grupul nostru sau prestatorilor de servicii externi (de pildă pentru facturare sau servicii IT) în baza legală a unui acord de prelucrare a datelor.

Alți destinatari ai datelor pot fi:

•             Autoritățile publice, în baza prevederilor legale (de pildă prestatori de asigurări sociale, autorități fiscale, poliție, procuratură, agenții de reglementare).

E. Drepturile dumneavoastră

E.ON Energie România S.A este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, dacă nu se precizează altfel. Puteți, în orice moment, solicita informații cu privire la datele stocate despre dumneavoastră după cum puteți solicita corectarea lor în caz de eroare. Mai mult, puteți solicita restrângerea prelucrării, portabilitatea datelor pe care ni le-aţi furnizat într-un format care poate fi citit de computer sau ștergerea datelor dumneavoastră – în măsura în care acestea nu mai sunt necesare. În plus, aveți dreptul de a obiecta, în orice moment, împotriva utilizării datelor dumneavoastră în baza unor interese publice sau legitime. În acest scop, vă rugăm contactați:

E.ON Energie România S.A. Bd. Pandurilor nr. 42, et. 2 CP 540554, Târgu Mureș Email: contact@eondrive.ro

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că E.ON v- a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Pentru persoanele juridice contractantul este obligat să își informeze angajații că, EON prelucrează date ale angajaților/reprezentanților contractantului, și în ce constă această prelucrare. Dacă sunteți partenerul nostru contractual și, de pildă, în calitate de PFA sunteți acoperit de prevederile legislației privind protecția datelor, aceste informați vă privesc în modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

F. Ofițerul de Protecția Datelor

Îl puteți contacta pe ofițerul nostru de protecția datelor la: E.ON Energie România S.A.

Bd. Pandurilor nr.42, et.5 CP 540554 Târgu Mureș

Email: protectiadatelor@eon-romania.ro

G. Ca utilizator la paginilor noastre web și al Aplicației mobile, te rugăm să ai in vedere următoarele informații:

1.Navigarea dumneavoastră pe paginile plata.eondrive.ro, harta-statii.eondrive.ro şi login.eondrive.ro sau pe Aplicația mobilă este supusă unor reguli ce privesc protejarea proprietăţii intelectuale. Astfel, toate prevederile legale cu privire la drepturile de autor sunt aplicabile paginilor plata.eondrive.ro, harta-statii.eondrive.ro şi login.eondrive.ro și Aplicației mobile, aflate în proprietatea grupului E.ON.

Conţinutul paginilor plata.eondrive.ro, harta-statii.eondrive.ro şi login.eondrive.ro și Aplicației mobile, însemnând toate documentele, textele, imaginile, graficele, logo-urile, imaginile webcam, fişierele audio-video şi animate, precum şi aranjarea acestora, sunt supuse dreptului de autor şi altor legi de protejare a proprietăţii intelectuale.

E.ON dă dreptul Utilizatorilor de a se folosi complet sau în extras de documentele, textele, logo- urile de pe site atâta timp cât paginile plata.eondrive.ro, harta-statii.condrive.ro şi login.eondrive.ro și Aplicația mobilă sunt menţionate ca sursă.

 Utilizarea, arhivarea şi multiplicarea documentelor, textelor, imaginilor, graficelor, logo-urilor, imaginilor webcam, a fişierelor audio-video şi animate şi modalitatea de aranjare a acestora, în alte scopuri decât cele menţionate pe site-ul eon.ro, necesită aprobarea prealabilă a E.ON.

2. Condiţii generale de utilizare. Legături cu alte site-uri

Echipa din spatele paginilor plata.eondrive.ro, harta-statii.eondrive.ro şi login.eondrive.ro și Aplicației mobile depune toate eforturile pentru ca informaţiile de pe acestea să fie corecte, clare, actuale şi complete, însă nu garantează că paginile site-ului nu conţin erori. E.ON nu este şi nu va fi legal responsabil sub nicio formă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate pe site-ul eon.ro, respectiv pe paginile plata.eondrive.ro, harta-statii.eondrive.ro şi login.eondrive.ro și Aplicația mobilă.

E.ON poate să opereze fără preaviz modificări sau adăugiri la informaţiile şi datele cuprinse pe paginile plata.eondrive.ro, harta-statii.eondrive.ro şi login.eondrive.ro și Aplicației mobile.

E.ON nu oferă nicio garanţie şi nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru acurateţea sau caracterul integral al oricăreia dintre paginile către care există link-uri. E.ON nu răspunde de conţinutul acestor site-uri care pot fi accesate prin link.

E.ON nu garantează securitatea traficului pe internet şi nici confidenţialitatea documentelor şi materialelor transmise către E.ON, utilizându-se internetul.

E.ON şi afiliaţii săi nu sunt responsabili pentru nicio acţiune pe care Utilizatorul platformei o întreprinde şi care are un rezultat negativ sau îi produce vreo pierdere de orice fel sau care poate afecta sistemul de operare al Utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole.

Este interzisă transmiterea către paginile plata.eondrive.ro, harta-statii.eondrive.ro şi login.eondrive.ro și Aplicației mobile sau către eventuale adresele de e-mail E.ON amintite în interiorul site-ului a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare şi a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

3.Legislaţia aplicabilă şi soluţionare dispute ce ar putea decurge din încălcarea prevederilor referitoare la Copyright

Orice încercare, de orice natură, de modificare a informaţiilor, documentelor, imaginilor afişate pe paginile plata.eondrive.ro, harta-statii.eondrive.ro şi login.eondrive.ro-eon.ro și Aplicației mobile, cu excepţia celor făcute de E.ON, realizarea de link-uri către site-ul eon.ro sau paginile plata.eondrive.ro, harta-statii.eondrive.ro şi login.eondrive.ro și Aplicației mobile fără acordul în prealabil din partea E.ON, sau prejudicierea în orice mod a E.ON prin utilizarea cu rea-credinţă a site-ului eon.ro şi a paginilor plata.eondrive.ro, harta-statii.eondrive.ro şi login.eondrive.ro și Aplicației mobile dă dreptul E.ON Energie România SA să se adreseze instanţelor de judecată competente de la sediul companiei, legislaţia din România fiind aplicabilă.

H. ALTE CLAUZE

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste termene și condiții în orice moment, din orice motiv, fără o notificare prealabilă. Ești responsabil să te menții informat cu privire la orice astfel de modificări care ar putea să te afecteze.

Ai nevoie de ajutor?