Termeni și condiții generale pentru accesarea serviciilor de încărcare și de utilizare ale punctelor de încărcare ale vehiculelor electrice

Dragă utilizator al serviciilor de încărcare E.ON Drive,

 

Îţi mulţumim că ai ales Locațiile E.ON de încărcare ale Vehiculelor electrice!

Pentru a beneficia de Serviciile oferite de societatea noastră sau pentru a utiliza Aplicația mobilă E.ON Drive, aplicațiile web E.ON Drive şi Portalul pentru clienţi E.ON Drive te rugăm să parcurgi aceşti Termeni şi condiţii de accesare a Serviciilor de încărcare şi utilizare a Punctelor de încărcare, aşa cum acestea sunt prezentate în cele ce urmează.

1.   Despre acest contract 

1.1      Termenii şi condiţiile generale prezentate mai jos (denumite în continuare „Condiţii”) guvernează raporturile contractuale care se vor desfăşura între Părţi, respectiv între:

a)        Clientul/Utilizatorul Staţiei de încărcare (denumit în continuare „Client”/”Utilizator”) şi

b)     E.ON Energie România S.A. acţionând ca E.ON Drive (CUI: 22043010, Atribut fiscal: RO, Nr. ORC: J26/1194/2007 și sediu în Tîrgu Mureş, Mureş, România) (denumită în continuare

E.ON”).

1.2  Condițiile reglementează:

a)        drepturile şi obligaţiile tale în calitate de Utilizator/ Client,

b)       drepturile şi obligaţiile E.ON,

c)        anumite aspecte legale ce vor guverna relaţia noastră contractuală.

1.3   Prezentele Condiţii se aplică pentru toţi Utilizatorii Serviciilor de încărcare, care sunt sau nu clienţi E.ON, la momentul accesării paginii web plata.eondrive.ro, paginii web harta- statii.eondrive.ro, paginii web login.eondrive.ro sau a Aplicaţiei mobile E.ON Drive şi pe toată durata de utilizare a celor trei pagini web sau a Serviciilor ce fac obiectul prezentelor Condiţii. La fiecare încărcare ţi se va cere acordul expres pentru acceptarea Termenilor si condiţiilor prin bifarea secţiunii „Prin înregistrare sunt de acord cu Termenii şi condiţiile generale”. În cazul în care nu eşti de acord cu oricare dintre prevederile prezentelor Condiţii, te rugăm să nu continui accesarea paginilor web şi utilizarea Staţiei de încărcare.

1.4  În cazul în care ai întrebări sau alte solicitări, ne poţi contacta:

a)        prin e-mail la: contact@eondrive.ro; sau

b)       telefonic la: 0265 200 607 (disponibil 24/7)

Apelurile telefonice pot fi înregistrate în scopul îmbunătăţirii Serviciilor oferite.

1.5  E.ON îşi rezervă dreptul de a modifica aceşti Termeni şi condiţii generale, în orice moment, din orice motiv, fără o notificare prealabilă. modificările acestora fiind incluse direct în forma actualizată pe cele trei pagini web indicate la punctul 1.3. Prin urmare, trebuie să parcurgi Termenii şi condiţiile la fiecare utilizare a Staţiilor de încărcare, astfel încât să fii mereu informat despre Termenii şi condiţiile aplicabile la momentul utilizării Serviciilor. Prin acceptarea acestora la fiecare încărcare, se prezumă că eşti informat despre respectivele modificări, acestea fiindu-ţi opozabile de la data acceptării. În cazul în care nu eşti de acord cu modificările, te rugăm să nu continui accesarea paginilor web şi utilizarea Staţiei de încărcare.

2.  Definiții

Pentru o mai bună înţelegere a condiţiilor de utilizare, termenii folosiţi în cele ce urmează vor avea următorul înţeles:

2.1   Aplicaţie mobilă program care rulează pe dispozitive mobile utilizând sisteme de operare specifice (Android, iOS). Aceasta poate fi descărcată din magazinul online Apple Store, respectiv Google Play.

2.2   Card RFID E.ON Drive – card care oferă accesul la Staţiile de încărcare utilizând tehnologia RFID - metodă de identificare automată care se bazează pe stocarea și regăsirea datelor fără atingere, la distanță, prin unde radio, folosind dispozitive numite etichete RFID și transpondere RFID. Tehnologia necesită o cooperare a unui aparat cititor de RFID cu eticheta RFID. Cardul E.ON Drive este deţinut de către utilizatorii Clienţi.

2.3  Client – Utilizatorul care a urmat procedura prevăzută la punctul 4.2.2. şi care are un Cont de client creat în portalul login.eondrive.ro pe care îl accesează folosind userul şi parola stabilite de către acesta;

2.4  Contract - Termenii și condițiile de utilizare a Serviciilor de încărcare oferite de către E.ON astfel cum sunt prezentate în cele ce urmează;

2.5  Cont de client – contul creat de Client în pagina web înregistrare.eondrive.ro.

2.6  GDPR - REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

2.7  Locație – locaţiile în care sunt instalate Staţiile de încărcare ale E.ON sau ale Partenerilor;

2.8  Portal de plată- pagina web plata.eondrive.ro pe care Utilizatorul trebuie sa o acceseze pentru a efectua o sesiune de încărcare şi o plată pe loc a acesteia. Serviciul este pus la dispoziţie pentru Utilizatorii care nu sunt clienţi E.ON;

2.9   Portal clienţi – pagina web login.eondrive.ro pe care Clientul o accesează pentru a se conecta pe profilul de client deja existent. In acest fel, Clientul poate monitoriza istoricul sesiunilor de încărcare, poate gestiona informaţiile sale precum card bancar, dar şi alte informaţii utile.

2.10  Preţ – tariful perceput de E.ON pentru furnizarea Serviciilor de încărcare a Vehiculelor electrice;

2.11  Punct de încărcare - conectorul sau mufa unei Stații de încărcare care permite încărcarea unui Vehicul electric în curent alternativ sau continuu;

2.12  Sistem – sistem IT back-end de monitorizare, control de la distanță și autorizare a sesiunilor de încărcare;

2.13  Servicii - serviciile de încărcare la Staţiile E.ON sau ale Partenerilor, astfel cum acestea sunt afișate în platforma E.ON Drive dedicate Utilizatorilor de Vehicule Electrice și Clienților, conform prezentelor Condiţii;

2.14  Staţie de încărcare – o unitate formată din minim un Punct de încărcare, alimentată din același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, care permite încărcare Vehiculeor electrice și/sau hibride, în curent alternativ și/sau continuu;

2.15  Utilizator - persoana care foloseşte Serviciile de încărcare oferite de către E.ON;

2.16  Vehicul electric - autovehiculul dotat cu un grup propulsor care cuprinde cel puţin un dispozitiv electric nonperiferic drept convertor de energie cu un sistem electric reîncărcabil de stocare a energiei, care poate fi reîncărcat extern;

2.17  Vehicul hibrid - este un vehicul care are mai multe sisteme de propulsie, spre deosebire de vehiculele convenționale (cu motor cu ardere internă), cele electrice sau cele cu pile de combustie, care au câte un singur sistem de propulsie. Termenul se folosește în sensul de vehicul electric hibrid adică pentru vehiculele echipate cu motoare cu ardere internă și cu motoare electrice;

Vehiculul electric sau hibrid va fi denumit în continuare ”Vehicul electric”.

2.18  Parteneri – deținători de Puncte și Stații de încăcare, astfel cum acestea sunt afișate în platforma E.ON Drive prin intermediul platformelor de Roaming sau care au încheiat un contract cu E.ON pentru integrarea Stațiilor de încărcare ale acestora în platforma E.ON Drive;

3.  Reguli de utilizare ale punctelor și stațiilor de încărcare din rețeaua E.ON

3.1    Staţiile de încărcare E.ON respectă toate standardele europene de încărcare a Vehiculelor electrice, inclusiv standardul IEC 61851 şi toate cerinţele privind compatibilitatea electromagnetică, iar utilizarea lor nu afectează buna funcţionalitate a bateriei sau a Vehicului Electric sau plug-in hibrid. Staţiile sunt echipate cu dispozitive de protecţie la supra-curent și la curenți reziduali şi sunt monitorizate permanent, fiind integrate într-un sistem IT back-end ce permite controlul acestora de la distanță.

3.2  Puterea Staţiei de încărcare pentru fiecare port:

a)  Conector Type2, având o putere cuprinsă între 3,6 -22 KWh AC (curent alternativ) la stațiile de tip încărcare lentă;

b)  Conector Type2, având o putere maximă de 43 KWh AC (curent alternativ) la stațiile pentru încărcare rapidă;

c)  Conector CHAdeMO, având o putere maximă de 50 KWh DC (curent continuu);

d)  Conector CCS, având o putere maximă de 50 KWh DC (curent continuu).

3.3    Numai după ce Vehiculul electric sau plug-in hibrid a fost conectat corect la Punctul de încărcare şi autorizarea începerii sesiunii de încărcare folosind una dintre metodele prezentate la punctul 4.2.1 sau 4.2.2, Punctul de încărcare va livra energie către bateria Vehiculului. În timpul încărcarii, din motive de siguranță, conectorul este blocat și nu poate fi scos din mașină sau din Stația de încărcare. În cazul în care în timpul încărcarii Stația de încărcare își pierde comunicația cu Sistemul, sesiunea de încărcare va continua, iar oprirea sesiunii de încărcare se va realiza folosind butonul de deblocare al mașinii sau folosind interfața Stației în cazul Stațiilor pentru încărcare rapidă.

3.4   E.ON va depune toate eforturile pentru a se asigura că Serviciile sunt disponibile în orice moment, însă nu poate anticipa şi/sau garanta în vreun fel alimentarea continuă cu energie electrică a Staţiilor de încărcare sau conectarea permanentă la Sistem. În cazul în care Stația de încărcare nu comunică cu Sistemul, autorizarea sesiunilor de încărcare nu este posibilă și prin urmare nu se pot efectua sesiuni de încărcare.

3.5  Dacă Punctul de încărcare nu este prevăzut cu cablu de încărcare, va trebui să utilizezi propriul cablu pentru a conecta Vehiculul electric la Punctul de încărcare. E.ON nu este în nici un fel responsabil pentru daunele pe care le poţi suferi ca urmare a utilizării unui cablu defect/deteriorat. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizezi echipamentul corect în acest scop, iar cablul utilizat respectă standardele tehnice în vigoare (inclusiv standardele IEC 61851 și IEC 62196 cu modificări ulterioare). Este interzisă utilizarea unor dispozitive improvizate, extensii de cabluri, adaptoare uzate sau avariate pentru a te conecta la Staţiile de încărcare E.ON.

3.6   Staţiile E.ON pot fi amplasate în Locaţii care nu sunt proprietatea E.ON. Prin urmare, există posibilitatea ca, în anumite Locaţii, să fie aplicabile reguli specifice, pe care trebuie să le respecţi (de exemplu: pot să nu fie accesibile non-stop în funcţie de programul de acces al spaţiului în care sunt amplasate Staţiile).

3.7  Accesul la Staţiile E.ON poate fi condiţionat de tarife de acces în parcare impuse de deţinătorii spaţiilor în care sunt amplasate Staţiile. Aceste tarife nu sunt incluse în Preţul Serviciilor şi trebuie achitate separat.

3.8  Dacă locul de parcare destinat încărcarii Vehiculelor electrice este ocupat de un conducător auto care nu foloseşte Punctul de încărcare sau a cărui sesiune de încărcare s-a încheiat sau nu deţine un Vehicul electric sau blochează nejustificat locurile de parcare aferente unei Staţii de încărcare, E.ON nu va avea nici o răspundere faţă de Utilizator/Client în această situaţie, acest fapt nefiind sub controlul E.ON.

3.9  Staţiile E.ON nu vor putea fi utilizate în perioada intervenţiilor de mentenanţă periodică şi/sau pentru remedierea unor incidente sau defecţiuni ale acestora, însă E.ON va depune toate eforturile pentru ca aceste întreruperi să fie soluţionate în cel mai scurt timp posibil.

3.10  Pentru a beneficia de Serviciile de încărcare a Vehiculelor electrice în Staţiile de încărcare

E.ON, ai obligaţia de a respecta următoarele reguli:

a)        Trebuie să respecte regulile specifice fiecărei Locații;

b)       Vehiculul electric trebuie parcat în mod corect în spaţiul marcat corespunzător în fiecare Locație;

c)        Dacă alt Vehicul electric este conectat la Staţia E.ON, nu îţi este permis să intervii pentru a deconecta respectivul Vehicul electric;

d)       Trebuie să respecţi instrucţiunile de utilizare regăsite pe fiecare Staţie E.ON sau în Aplicația mobilă la secțiunea ”Cum să încarc” și regulile impuse pentru tipul Vehiculului Electric;

e)       Trebuie să te asiguri că soldul cardului pe care urmează să îl folosesti pentru încărcare are sold suficient. În cazul în care soldul cardului nu este suficient pentru plata sesiunii de încărcare, ți se va emite o notificare de platăsau ți se va retrage de pe cardul utilizat contravaloarea sesiunii de încărcare;

f)        La finalizarea sesiunii de încărcare, trebuie să respecţi integral regulile de deconectare ale Vehicului electric şi Staţiei E.ON. Este interzisă pornirea/rularea Vehicului electric în timp ce cablul de încărcare este încă conectat în Staţia de încărcare, orice fel de daune sau prejudicii ce ar putea fi produse ca urmare a acestui fapt fiind în sarcina ta.

3.11   E.ON va putea lua legătura cu Utilizatorul/Clientul utilizând numărul de telefon sau adresa de e-mail transmise de către acesta. E.ON va lua legătura cu Utilizatorul/Clientul pentru a semnala eventuale nereguli observate, pentru a solicita confirmarea sau completa datelor transmise, pentru a-l ajuta sau pentru orice alte motive care au drept scop buna funcționare a Serviciilor oferite.

3.12   În cazul în care Stațiile de încărcare sau spațiile aferente Locației vor suferi defecțiuni, distrugeri sau vor fi furate, E.ON îşi rezervă dreptul de a utiliza orice mijloace legale pe care le are dispoziţie în vederea recuperării oricărui prejudiciu produs, aceastea fiind dar fără a se limita la: acţionarea în instanţă, urmărirea silită pentru recuperarea debitelor, depunerea de plângeri penale, etc.

3.13   În cazul în care Clientul întâmpină probleme în utilizarea Stațiilor de încărcare E.ON a Aplicației mobile, a Portalului de plată sau Portalului client sau dorește să raporteze alte probleme de natură tehnică sau funcțională, acesta poate apela serviciul suport la numarul de telefon 0265 200 607 disponibil 24/7.

Reguli de utilizare ale punctelor și stațiilor de încărcare din rețelele partenerilor

3.14   Pentru a utiliza Punctele și Stațiile de încărcare ale Partenerilor vă rugăm să urmați instrucţiunile evidenţiate pe Staţiile de încărcare ale acestora.

Dacă ai un Cont de client vei putea încărca la stațiile Partenerilor prezente în Aplicația mobilă E.ON Drive și vei putea porni sesiunile de încărcare conform instrucțiunilor de la punctul 4.2.2.2 (i). Prețul unei unități de încărcare la Stațiile de încărcare ale Partenerilor poate fi diferit față de Prețul întâlnit la Stațiile de încărcare E.ON.

3.15   E.ON nu este responsabil pentru problemele întâlnite în utilizarea Stațiilor de încărcare ale Partenerilor iar raportarea acestora se face apelând serviciul suport al Partenerilor, sau orice alte mijloace puse la dispoziție de aceștia.

3.16  E.ON nu este responsabil pentru disponibilitatea Stațiilor de încărcare ale Partenerilor.

4. Modalități de plată

4.1    Pentru a utiliza Serviciile E.ON la Punctele de încărcare, trebuie să respecţi instrucţiunile evidenţiate pe Staţia de încărcare sau în Aplicația mobilă la secțiunea ”Cum să încarc”.

4.2   Plata sesiunilor de încărcare ale Vehiculelor electrice se poate face:

1)    Pentru Utilizatorii care nu sunt Clienţi E.ON, pe loc, conform condiţiilor disponibile si utilizând aplicația web harta-statii.eondrive.ro și Portalul de plată plata.eondrive.ro ( conform punctului 4.2.1: Instrucţiuni de utilizare a Serviciilor de încărcare pentru Utilizatorii care nu sunt clienţi E.ON – Plată rapidă cu card bancar);

2)   În cazul Clienţilor E.ON Drive cu cont prepaid ( conform punctului 4.2.2: Instrucțiuni de înregistrare și de plată a Serviciilor de încărcare pentru Utilizatorii care sunt Clienţi E.ON Drive cu cont prepaid), plata se va efectua din soldul Contului de client, iar sesiunea de încărcare va fi pornită utilizând:

(i)  Aplicația mobilă sau

(ii)  Cardul RFID E.ON Drive.

Modul în care un Utilizator poate deveni Client E.ON este descris la punctul 4.2.2, iar toate detaliile şi informaţiile necesare se regăsesc accesând înregistrare.eondrive.ro şi parcurgând prezentele Condiții;

Cardurile acceptate la plată în vederea utilizării Serviciilor sunt: Visa, Mastercard și Maestro. Plata se face în lei. În cazul în care Utilizatorul/Clientul deţine un cont în altă valută, plata se va face în lei la cursul BNR afişat în ziua plăţii pentru moneda respectivă.

4.2.1   Instrucţiuni de utilizare ale serviciilor de încărcare pentru Utilizatorii care nu sunt Clienţi E.ON – Plată rapidă cu card bancar

În cazul plăţii rapide cu card bancar, introducerea datelor solicitate în Portalul de plată este esenţială pentru folosirea Serviciilor de încărcare. Datele solicitate sunt: datele de identificare ale cardului debit-credit, nume, prenume/denumire, adresa de e-mail, adresă de domiciliu/sediu, cod poştal, şi CUI/CIF şi numărul de înregistrare în Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice.

Înainte de începerea sesiunii de încărcare, Preţul Serviciilor pentru fiecare tip de încărcare va fi evidenţiat în Portalul de plată, iar la finalul sesiunii, valoarea de plată va fi retrasă de pe cardul bancar ale cărui date au fost introduse în Portalul de plată.

Înainte de efectuarea unei sesiuni de încărcare, se va efectua o verificare a cardului bancar pentru care au fost introduse datele în Portalul de plată, iar în cazul în care pe acesta nu exista fonduri suficiente, sesiunea de încărcare nu va porni.

Eventualele taxe şi comisioane bancare aferente plăţii nu sunt incluse în valoarea Preţului Serviciilor şi vor fi suportate de către Utilizator. Prin introducerea datelor privitoare la cardul bancar în Portalul de plată declari şi îţi asumi expres că:

-        eşti de acord cu utilizarea acestei modalităţi de plată şi cu verificarea prealabilă a soldului cardului;

-        eşti posesorul de drept al cadrului şi că utilizarea acestuia în vederea efectuării încărcării nu încalcă nici un fel de prevedere legală privitoare la plata cu carduri;

-        ai peste 18 ani şi capacitatea necesară pentru asumarea obligaţiilor ce decurg din utilizarea cardului bancar ca şi modalitate legală de plată;

-        cardul nu este furat, copiat sau că utilizarea acestuia nu încalcă nicio prevedere legală în materie penală privitoare la plata cu cardul.

Costul unei încărcări a Vehiculului electric este determinat de numărul de unități de încărcare utilizate (1 unitate de încărcare = 1 kWh) și de prețul per unitate aferent modalității de încărcare alese.

Prețurile curente pentru încărcarea Vehiculului electric pot fi găsite şi pe site-ul eondrive.ro. Prețurile afișate per unitate de încărcare includ TVA. Prețurile se pot modifica și pot varia în funcție de Staţia de încărcare. Anumite Staţii de încărcare din cadrul reţelei E.ON pot avea oferte speciale sau tarife diferite, prin urmare, este indicată consultarea Preţurilor afişate în Portalul de plată sau în Aplicația mobilă înainte de a utiliza Staţiile de încărcare.

Factura aferentă Serviciului de încărcare va fi transmisă în format PDF, în termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea sesiunii de încărcare, pe adresa de e-mail pe care ne-ai comunicat-o şi va fi exprimată în „Unităţi de încărcare”. Numărul de unităţi pentru fiecare sesiune de încărcare, este corespunzător numărului de kWh efectiv transferaţi de către Staţia de încarcare către bateria Vehicului Electric.

Ești responsabil pentru datele de facturare transmise, iar E.ON va emite factura conform acestor date, nefiind răspunzător pentru acuratețea lor. Factura în format PDF va fi transmisă la adresa de e-mail comunicată de către Utilizator, iar E.ON nu este răspunzător pentru neprimirea facturii de către acesta dacă adresa de e-mail comunicată este greșită. În cazul în care nu ai primit factura, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail contact@eondrive.ro sau la numarul de telefon 0265 200 607 disponibil 24/7.

Prin bifarea acceptării acestor Termeni şi condiţii, în cazul în care eşti o persoană fizică, declari şi îţi asumi faptul că nu beneficiezi de dreptul de retragere în ceea ce priveşte Serviciile de încărcare pe loc, la Staţiile de încărcare ale E.ON, acestea fiind Servicii de care beneficiezi imediat şi integral, ele nefiind furnizate pe suport material şi având conţinut digital.

Pentru a utiliza această modalitate de plată şi a beneficia de Serviciile de încărcare te rugăm să urmezi Instrucţiunile de mai jos:

1.  Intră pe harta-statii.eondrive.ro;

2.  În aplicația web, identifică Locația la care dorești să încarci;

3.  Selectează Locația dorită, alege Punctul de încărcare dorit și apasă Încarcă acum;

4.  Vei fi redirecționat în Portalul de plată unde vor fi afişate Preţurile pentru cele două tipuri de încărcare (AC şi DC). Vei trece la următorul pas prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare;

5.  Introdu datele de identificare necesare pentru facturare şi datele cardului bancar utilizat pentru efectuarea plăţii;

6.  Începe sesiunea de încărcare prin selectarea butonului “Start încărcare”;

7.   Vizualizează sesiunea de încărcare în timp real. Ai posibilitatea să opreşti sesiunea în orice moment selectând butonul “Stop încărcare”;

8.   Când sesiunea de încărcare s-a oprit, se va afişa un sumar al acesteia (unităţi încărcare şi Preţul total al sesiunii);

9.  În acest moment vom debita contul bancar introdus cu suma de plată/Preţul sesiunii de încărcare;

10.   Selectează butonul “înregistrare” pentru a deveni Client E.ON Drive şi pentru a beneficia de Preţuri preferențiale şi alte beneficii.

Instrucțiunile de încărcare sunt afișate pe fiecare Stație de încărcare și în Aplicația mobilă la secțiunea ”Cum să încarc”.

E.ON îşi rezervă dreptul de a utiliza orice mijloace legale pe care le are dispoziţie în vederea recuperării oricărui prejudiciu pe care i l-ai putea produce pentru utilizarea în mod necorespunzător a acestei modalităţi de plată a Serviciilor de încărcare, aceastea fiind dar fără a se limita la: acţionarea în instanţă, urmărirea silită pentru recuperarea debitelor, depunerea de plângeri penale, etc.

4.2.2   Instrucțiuni de înregistrare și de plată ale Serviciilor de încărcare pentru Utilizatorii care sunt Clienţi E.ON Drive cu cont prepaid

4.2.2.1  Instrucțiuni de înregistrare pentru a deveni Client E.ON Drive

Pentru a deveni Client E.ON Drive, trebuie să accesezi pagina înregistrare.eondrive.ro și să urmezi pașii descriși acolo pentru crearea Contului.

Pentru a te înregistra și a deveni Client E.ON Drive este necesar să ne comunici datele tale de identificare: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa domiciliului/sediului și denumirea companiei, CUI/CIF și numărul de înregistrare în Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice. Orice date și informații furnizate în cadrul procedurii de înregistrare pentru a deveni Client E.ON Drive trebuie să fie clare, complete și actuale. Ai obligația de a actualiza datele furnizate ori de câte ori intervine o modificare a acestora. Pentru actualizare accesează Portalul clienți la adresa login.eondrive.ro. E.ON își rezerva dreptul de a verifica acuratețea datelor persoanelor juridice și anume, adresa sediului, denumirea companiei, CUI/CIF și număr de înregistrare la Registrul Comerțului, și de a le corecta în scopul emiterii corecte a facturilor.

La crearea contului, de pe cardul asociat contului tău bancar va fi debitată suma inițială de 150 lei, care va fi alimentată în Contul tău de client, iar valoarea aferentă viitoarelor sesiuni de încărcare va fi debitată din Contul de client. De asemenea, când balanța Contului tău de client scade sub 30 lei, de pe cardul atașat Contului tău de client va fi debitată automat suma de 150 lei și alimentat Contul de client. Contul de client poate fi alimentat în orice moment din Portalul de client.

În cazul în care balanţa Contului tău atinge o valoare negativă în timpul unei sesiuni de încarcare, sesiunea va continua. La finalizarea acesteia, va fi retrasă automat de pe cardul asociat contului tău bancar, asociat Contului de client E.ON, suma de 150 lei reprezentând suma care se retrage automat în momentul în care balanţa scade sub 30 lei din care se va scădea suma înregistrată ca valoare negativă. În cazul în care nu există sold disponibil pe cardul bancar asociat Contului, această sumă va fi retrasă atunci când cardul va fi alimentat. De asemenea, este posibilă adăugarea unui alt card bancar, după înlăturarea celui actual.

După acceptarea Termenilor și condițiilor și după luarea la cunoștiință a informațiilor de plată, este necesară introducerea și asocierea unui card bancar Contului de client. Menționăm faptul că, înainte de finalizarea înregistrării, se va efectua o verificare a cardului bancar, iar în cazul în care în Contul asociat cardului bancar nu există suma minimă de 150 lei necesară pentru înregistrare, Contul nu va fi creat.

Prin bifarea acceptării acestor Termeni şi condiţii şi introducerea datelor privitoare la cardul bancar în Portalul de clienţi declari şi îţi asumi expres că:

-   eşti de acord cu utilizarea modalităţii de plată cu cardul şi cu accesarea Contului asociat cardului conform dispoziţiilor mai sus menţionate;

-   eşti posesorul de drept al cardului şi că utilizarea acestuia în vederea efectuării încărcării nu încalcă în nici un fel de prevederile legale privitoare la plata cu cardurile bancare;

-   ai peste 18 ani şi capacitatea necesară pentru asumarea obligaţiilor ce decurg din utilizarea cardului bancar ca şi modalitatea legală de plată;

-   cardul nu este furat, copiat sau că utilizarea acestuia nu încalcă nici o prevedere legală în materie penală privitoare la plata cu cardul.

După înregistrare vei primi un e-mail de confirmare pe adresa de e-mail furnizată la înregistrare. Te rugăm să accesezi link-ul de confirmare a adresei de e-mail, în caz contrar, din motive de siguranță, Contul tău va fi dezactivat în 14 zile de la data creării. Pentru reactivare te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail contact@eondrive.ro sau la numarul de telefon 0265 200 607 disponibil 24/7.

Ai posibilitatea de a comanda un Card RFID E.ON Drive în valoare de 100 lei care va fi atașat Contului tău de client și cu care vei putea porni sesiunile de încărcare din Contul de client. De asemenea, Cardul RFID E.ON Drive poate fi comandat din Portalul de client, iar termenul de livrare la adresa comunicată de tine este de 7 zile de la data comandării Cardului . Suma de 100 lei reprezintă contravaloarea Cardului și nu va fi alimentată în Contul de client și va fi debitată de pe cardul atașat Contului de client. Pentru conectarea la Portalul de client accesează login.eondrive.ro.

Prin înregistrare vei putea încărca la Stațiile Partenerilor prezente în Aplicația mobilă E.ON Drive și vei putea porni sesiunile de încărcare conform instrucțiunilor de la punctul 4.2.2.2 (i). Prețul unei unități de încărcare la Stațiile de încărcare ale Partenerilor poate fi diferit față de Prețul întâlnit la Stațiile de încărcare E.ON.

Prin crearea Contului de client ai obligația:

-        să nu transferi altei persoane sau să nu permiți altei persoane să utilizeze Contul tău de client.

-        să menții confidențialitatea parolei Contului de client

-        să nu comercializezi Serviciile de care beneficiezi în calitate de Client

E.ON nu are niciun control asupra informațiilor, acțiunilor sau omisiunilor tale și nu poate fi tras la răspundere sub nicio formă pentru accesarea Contului tău de client de către alte persoane, indiferent de cauza acestei accesări.

4.2.2.2  Instrucţiuni de utilizare și plată a Serviciilor de încărcare pentru Clienţii E.ON Drive cu cont prepaid

În cazul clienților cu Cont E.ON Drive, plata sesiunilor de încărcare se va realiza din soldul disponibil în Contul de client. Pentru a putea porni o sesiune de încărcare din Contul de client se pot folosi următoarele variante:

(i)                      Folosind Aplicația mobilă

(ii)                    Utilizând Cardul RFID E.ON Drive.

4.2.2.2 (i) Folosind Aplicația mobilă

Aplicația mobilă E.ON Drive poate fi descărcată din magazinul online Apple Store, respectiv Google Play. După înregistrare, descarcă Aplicația mobilă E.ON Drive compatibilă cu telefonul tău, autentifică-te în Contul de client utilizând adresa de e-mail și parola folosite la înregistrare.

Pentru a încărca folosind Aplicația mobilă te rugăm să urmezi instrucțiunile de mai jos:

-        Identifică pe hartă Locația la care dorești să încarci;

-        Alege Punctul de încărcare dorit;

-        Glisează în partea de jos a ecranului pentru a începe încărcarea.

-        În timpul sesiunii de încărcare îți va fi afișată durata sesiunii de încărcare și energia transmisă către bateria mașinii. În funcție de modelul de Stație la care încarci, energia poate fi afișată sau nu. Pentru a opri sesiunea de încărcare glisează în partea de jos a ecranului;

-        După finalizare, va fi afișat un sumar al sesiunii de încărcare;

-        Valoarea aferentă sesiunii de încărcare va fi debitată din balanța Contului de client.

4.2.2.2 (ii) Utilizând Cardul RFID E.ON Drive

Cu ajutorul Cardului RFID E.ON Drive, nu mai eşti nevoit să folosești Aplicația mobilă E.ON Drive şi poţi gestiona încărcările fizic, cu Cardul. Cardul poate fi utilizat la toate Stațiile publice din infrastructura E.ON Drive care sunt prevăzute cu cititor RFID.

Instrucţiunile de utilizare și încărcare folosind Cardul RFID E.ON Drive pentru Staţia de încărcare rapidă cu ecran

1.    De pe ecranul tactil al Stației se selectează tipul de conector pe care dorești să în folosești;

2.  Apasă butonul “start încărcare” pe ecranul tactil al Staţiei;

3.  Aproprie Cardul RIFD E.ON Drive de cititor, zona este evidentiată pe Staţie;

4.   Se introduce conectorul/cablul în Vehiculul electric, iar sesiunea de încărcare va începe automat;

5.  Pe ecranul Stației va fi afișat timpul aproximativ de așteptare, iar în Aplicația mobilă poți urmări sesiunea de încărcare;

6.  Sesiunea de încărcare poate fi oprită în orice moment, apăsând butonul „Stop încărcare” de pe ecranul tactil al Ctaţiei și apropierea Cardului de cititor;

7.  În Aplicația mobila vei putea vedea un sumar al sesiunii de încărcare.

Instrucţiunile de utilizare şi încărcare folosind Cardul RFID E.ON Drive pentru Stațiile fără ecran

1.  Introdu cablul de încărcare în Staţie şi Vehicul ;

2.  Aproprie Cardul E.ON Drive de cititorul RFID, zona fiind evidenţiată pe Staţie;

3.   Încărcare va porni automat după verificarea Cardului RFID E.ON Drive, iar din Aplicația mobilă poți urmări sesiunea de încărcare;

4.  Pentru oprirea încărcarii, apropie din nou Cardul E.ON Drive de cititorul RFID;

5.    La finalizarea sesiunii de încărcare, Preţul acesteia va fi retras automat din balanţa Contului de client.

4.3   În cazul Utilizatorului/Clientului persoană fizică, prevederile legale stabilesc un termen de 14 zile calendaristice în care acesta se poate retrage din contractul încheiat pe platforme online sau prin alte mijloace de comunicare la distanță, fără a preciza motivele ce stau la baza deciziei sale, termen care, în cazul în care Clientul doreşte să beneficieze de un Card E.ON Drive, va începe să curgă de la data primirii Cardului la adresa furnizată E.ON la înregistrare.

Pentru a-ţi putea exercita acest drept, eşti obligat să informezi E.ON despre decizia ta de retragere printr-o declaraţie scrisă neechivocă în acest sens, ce va fi comunicată prin poștă cu confirmare de primire către E.ON Drive la adresa Târgu Mureș, Bd. Pandurilor nr. 42, etaj 2, sau electronic la adresa de e-mail contact@eondrive.ro, declaraţie ce trebuie să conțină cererea explicită de denunțare, datele tale de identificare şi care va fi în mod obligatoriu însoţită de Cardul RFID E.ON Drive comunicat de E.ON.

Dorim să îţi atragem atenţia că, în situaţia în care optezi pentru dreptul de retragere însă ai făcut sesiuni de încărcare în această perioadă cu ajutorul Cardului RFID E.ON Drive, nu vei beneficia de dreptul de retragere pentru contravaloarea acestor încărcări şi, prin acceptarea acestor Termeni şi condiţii confirmişi îţi asumi în mod expres faptul că, nu vei avea dreptul de retragere în ceea ce priveşte Serviciile de încărcare deja prestate de către E.ON.

4.4   În cazul în care acest Card RFID E.ON Drive este pierdut/ furat/ clonat/deteriorat, te obligi să anunţi de urgenţă E.ON la numarul de telefon 0265 200 607, disponibil 24/7 sau la adresa de e- mail contact@eondrive.ro. E.ON poate emite, contra cost, un nou Card RFID E.ON Drive. Înlocuirea Cardului va fi realizata într-un termen de 7 zile lucrătoare de la data solicitării, perioadă în care nu vei putea beneficia de Serviciul de încărcare pe baza Cardului RFID E.ON Drive. Întreaga răspundere pentru modul de utilizare a Cardului RFID E.ON Drive emis pe numele tău îţi aparţine în exclusivitate, E.ON nefiind răspunzător pentru prejudiciile pe care ai putea să le suporţi ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acestuia.

4.5   Contul tău de Client E.ON Drive este deschis pe durată nedeterminată, iar înregistrarea ta ca şi Client E.ON Drive va rămâne valabilă până la data la care ne vei comunica faptul că nu mai doreşti să fii Client E.ON Drive. În acest caz ai posibilitatea de a opta pentru închiderea Contului de client E.ON Drive şi de a solicita restituirea soldului disponibil rămas în Contul tău la adresa de email: contact@eondrive.ro. E.ON îţi va restitui sumele existente în Cont în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării tale, utilizând pentru restituire contul bancar indicat în cererea de restituire. E.ON are dreptul de a dezactiva Cardul și Contul de client în cazul încetării Contului de client.

4.6    Menţionăm că Preţurile indicate pentru Serviciile E.ON nu includ în niciun fel tarifele sau costurile rezultate din utilizarea serviciilor de internet, a mijloacelor de comunicare la distanţă sau a oricăror altor dispozitive pe care le vei utiliza pentru accesarea Serviciilor, acestea fiind suportate de către Client.

4.7   E.ON nu răspunde cu privire la încălcarea de către Client a condiţiilor de plată menţionate la art. 4.2 sau a oricăror altor prevederi aplicabile cu privire la plată, precum şi pentru utilizarea incorectă sau ilegală a mijloacelor de plată.

5. Răspunderea părților

5.1.  Răspunderea Utilizatorilor şi Clienţilor

5.1.1   Vei răspunde pentru orice daună cauzată unei Locații, Staţie E.ON și ale Partenerilor sau spaţiului în care se află amplasate acestea, precum şi pentru orice prejudiciu, inclusiv fizic cauzat ca urmare a nerespectării prezentelor Condiţii sau oricăror altor instrucţiuni sau reguli aplicabile, neglijenţei în utilizarea Staţiei E.ON, Stațiilor Partenerilor sau a Vehiculului Electric. Îţi revine obligaţia de a ne anunţa imediat despre orice astfel de daună folosind următoarele date de contact:

a)        prin e-mail la contact@eondrive.ro; sau

b)       telefonic la 0265 200 607 (disponibil 24-7)

Apelurile telefonice pot fi înregistrate în scopul îmbunătăţirii Serviciilor oferite.

5.1.2  În cazul în care Staţia de încărcare nu are un cablu de încărcare, va trebui să utilizezi cablul propriu de încărcare în conformitate cu prevederile art. 3.5 şi 4.6;

5.1.3  Ai obligaţia de a achita contravaloarea Serviciilor de încărcare și de a te asigura că înainte de începerea unei sesiuni de încărcare balanța Contului de client și/sau a contului atașat de cardul bancar este acoperitoare pentru întreaga sesiune de încărcare, așa cum aceasta poate fi calculată folosind capacitatea bateriei, procentul de încărcare și prețul per unitate de încărcare;

5.1.4  Prin acceptarea prezentelor Condiţii te obligi să nu:

-  foloseşti Staţia de încărcare în alte scopuri decât pentru încărcarea Vehiculului Electric;

-  permiţi unei a treia persoane să folosească în numele tău Serviciile de încărcare, folosind profilul tau de Client si accesul la pagina web login.eondrive.ro (în cazul în care vei acorda acces unui terţ la aceste date îţi asumi în totalitate răspunderea pentru toate consecinţele juridice ce decurg din aceasta, răspunderea ta faţă de E.ON fiind aceeaşi cu a persoanei terţe).

5.2    Răspunderea E.ON

5.2.1    E.ON nu oferă nicio garanţie şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru conectivitatea şi disponibilitatea continuă a Serviciilor aşa cum este menţionat la art 3.4 și 3.16 din prezentele Condiţii.

5.2.2  E.ON se obligă să actualizeze la zi Preţurile Serviciilor de încărcare accesibile pe Portalul de plată, pe Portalul de client, în Aplicația mobilă sau pe websiteul eondrive.ro.

5.2.3   E.ON se obligă să menţină actualizată la zi situaţia Staţiilor de încărcare şi disponibilitatea acestora.

5.2.4  E.ON nu răspunde pentru:

a)        orice daună directă sau indirectă pe care ai putea să o suporţi, daună care nu ar fi putut fi prevăzută de către E.ON la data la care utilizezi Serviciile;

b)       orice daună/pierdere directă sau indirectă pe care ai putea să o suporti ca urmare a nerespectării prezentelor Condiţii sau a oricăror altor instrucţiuni sau reguli prevăzute la Staţia/Punctul de încărcare/Locație;

c)        pierderile comerciale, inclusiv pierderea veniturilor, profitului sau a economiilor pe care ai putea să le suporţi în urma utilizării Serviciilor;

d)       orice daună/pierdere directă sau indirectă pe care ai putea să o suporți la Stațiile de încărcare ale Partenerilor. În această situație răspunderea este a Partenerului.

5.2.5   Pentru înlăturarea oricărui dubiu, E.ON nu este răspunzătoare pentru daunele cauzate ca urmare a culpei simple ci numai pentru daunele directe dovedite care pot fi atribuite intenţiei sau culpei grave a acesteia. Răspunderea E.ON pentru daune indirecte este exclusă în mod expres.

6.    Clauza de confidenţialitate

6.1   Părţile se obligă să trateze toate informaţiile, datele şi documentaţiile de care au luat cunoştinţă în timpul şi/sau cu ocazia derulării relaţiilor contractuale, ca informaţii confidenţiale şi îşi asumă responsabilitatea pentru păstrarea caracterului confidenţial al acestora.

6.2   Sunt exceptate de la prevederile art 6.1 următoarele date, documente şi informații:

6.2.1    cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul prealabil şi scris al celeilalte părți contractante;

6.2.2    cele care la data dezvăluirii lor sunt de circulație publică;

6.2.3    cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligații legale de informare.

6.2.4    cele dezvăluite către afiliaţi în scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentelor Condiţii.

6.3   În cazul în care una dintre părţi încalcă obligaţia de confidenţialitate cu privire la prezentele Condiţii, prin dezvăluirea către terţi neautorizaţi a unor informaţii fără caracter public, va fi obligată la plata de daune către partea prejudiciată.

6.4    Nu este considerată încălcare a clauzei de confidențialitate dezvăluirea de către E.ON a informațiilor confidențiale către societățile afiliate din grupul E.ON sau către Partenerii săi dacă acest lucru este necesar pentru prestarea Serviciilor care fac obiectul prezentelor Condiții.

7.  Legea aplicabilă

7.1     Prezentele Condiţii, precum şi drepturile și obligaţiile părţilor care rezultă din derularea acestora se supun legislaţiei române în vigoare.

7.2    Părţile convin ca toate neînţelegerile rezultate din executarea prezentelor Condiţii să fie rezolvate pe cale amiabilă iar în cazul în care părţile nu vor reuşi să ajungă la un consens, eventualele litigiile vor fi soluţionate de instanţele competente de la sediul E.ON.

 

Ai nevoie de ajutor?