*Valorile sunt calculate în baza coeficientului de producție medie lunară a echipamentelor.

**Economiile lunare iau în considerare prețurile curente de piață ale energiei electrice, cât și cantitatea de energie electrică produsă suplimentar autoconsumului și injectată în rețea. Această cantitate de energie electrică produsă suplimentar va fi alocată consumatorului la regularizare.

Ai nevoie de ajutor?