Declaraţie privind protecţia datelor

E.ON Energie România S.A. (denumită în continuare „E.ON”), cu sediul în Bd. Pandurilor nr. 42, CP 540554, Tîrgu-Mureș, România responsabilă pentru administrarea platformei www.eon.ro şi în conformitate cu Articolul 4, Al.7 din Regulamentul European General de Protecția Datelor, vă informăm prin prezenta Declarație privind protecția datelor, dacă și în ce măsură se vor prelucra datele dumneavoastră personale atunci când vizitați website-ul / website-urile aflate sub acest domeniu de internet. De asemenea, vă vom informa în legătură cu drepturile dumneavoastră şi vă vom oferi datele persoanelor de contact responsabile. În plus față de domeniul menționat mai sus, aceste indicații se aplică și altor website-uri pe care le găzduim pe Internet, în cazul în care se face referință expresă la prezenta declarație.
Datele cu caracter personal sunt informațiile care indică o referință la dumneavoastră ca persoană privată, de ex. numele, adresa, adresa de e-mail, IP-ul, date cu privire la comportamentul de utilizare.

A. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de informare în baza unor interese legitime, Articolul 6, paragraful 1, litera f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)

În cazul utilizării pur informative a website-ului nostru, de ex. dacă nu vă înregistraţi, autentificaţi sau transmiteţi către noi într-un alt fel informaţii suplimentare, noi colectăm şi prelucrăm doar datele personale pe care browser-ul şi furnizorul dumneavoastră de internet le transmit către serverul nostru. Acestea sunt date care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă putea afișa website-ul nostru şi pentru a vă putea garanta stabilitatea şi securitatea.

Concret, acest lucru implică:

 • Datele tehnice (adresele de IP, data şi ora accesării, conținutul cererii de accesare adică site-urile și fișierele pe care le-ați accesat, situația accesului/ cod status HTML, diferența de fus orar față de ora meridianului Greenwich (GMT), cantitatea de date transmisă în cadrul fiecărei sesiuni)
 • Informații despre sistemul de operare/ datele browser-ului (sistem de operare, interfață, browser, limba şi versiunea browser-ului)

Pentru a face accesibile toate funcţiile website-ului şi pentru a îndeplini propriile obligaţii, transmitem datele dumneavoastră către furnizorii noştri de servicii şi în schimb primim date de la aceştia.

B. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului înregistrat pe platforma eon.ro / Utilizatorii website-ului

În cazul în care vă înregistraţi pe portalul nostru pentru clienţi eon.ro, sau în care aveţi deja un cont de utilizator şi vizitați website-ul în calitate de Utilizator înregistrat, în plus faţă de informaţiile enumerate la punctul A, colectăm şi procesăm tipurile de date de mai jos în scopurile şi temeiurile legale următoare:

1. Prelucrarea informaţiilor obligatorii furnizate de dumneavoastră pentru utilizarea platformei eon.ro, Articolul 6, Paragraful 1, litera b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)

 • Datele personale (nume, prenume, adresă poștală, adresa de e-mail, telefon fix, telefon mobil, cod numeric personal, serie și număr carte identitate, parolă);

2. Prelucrarea necesară a datelor stocate suplimentar în timpul și după încheierea utilizării platformei eon.ro, Articolul 6, Paragraful 1, litera b) a Regulamentului General de Protecția Datelor (GDPR)

 • Date contract (numar contract, cod abonat, cod de incasare, codul locului consum, serie contor)
 • Date de consum (index consum, volum consum);
 • Informaţii referitoare la plăţi (valoarea facturilor de consum emise, soldul contului, modalitatea de plata);

3. Prelucrarea informațiilor furnizate în mod voluntar de dumneavoastră în timpul și după încheierea utilizării platformei eon.ro, Articolul 6, Paragraful 1, litera a) a Regulamentului General de Protecția Datelor (GDPR)

 • Datele cu caracter personal (numere de telefon, alte adrese de e-mail);

4. Prelucrarea datelor la înregistrarea pe eon.ro pentru informații cu privire la produse şi servicii în baza intereselor noastre legitime, articolul 6, paragraful 1 litera f) a Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

Obiectivul nostru este să întreţinem şi să evaluăm relaţia cu dumneavoastră în calitatea dumneavoastră de client şi să vă oferim produse şi servicii relevante şi optimizate. Pentru aceasta, utilizăm:

 • Datele personale (nume, prenume, adresă poștală, adresa de e-mail, telefon fix, telefon mobil, cod numeric personal, serie și număr carte identitate, parola);
 • Date contract (număr contract, cod abonat, cod de încasare, codul locului consum, serie contor)
 • Date de consum (index consum, volum consum);
 • Informaţii referitoare la plăţi (valoarea facturilor de consum emise, soldul contului, modalitatea de plata);

Din raţiuni de cercetare a pieţei, utilizăm şi informaţii referitoare la:

 • Datele personale (nume, prenume, adresă poștală, adresa de e-mail, telefon fix, telefon mobil, cod numeric personal, serie și număr carte identitate, parola);
 • Date contract (număr contract, cod client, cod de încasare, codul locului consum, serie contor)
 • Date de consum (index consum, volum consum);
 • Informaţii referitoare la plăţi (valoarea facturilor de consum emise, soldul contului, modalitatea de plată);

Scopul este acela de a cuantifica şi evalua interesul pentru anumite produse sau servicii şi pentru alte grupuri de clienţi. De asemenea utilizăm datele descrise mai sus pentru a avea posibilitatea de a converti produsele şi serviciile în cauză într-o secvenţă derivată analitic şi pentru a vi le pune la dispoziție.

5. Prelucrarea datelor la înregistrarea pe eon.ro in vederea programarii online pentru vizita in Centrele de Relatii cu Clientii în baza intereselor noastre legitime, articolul 6, paragraful 1 litera f) a Regulamentului General privind Protecția Date-lor (GDPR)

 • Datele personale (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon);

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea comunicării şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în scopul și pentru îndeplinirea obligațiilor și exercitării drepturilor care decurg din Contract, in scop de ofertare si precontractare ce pot deriva din diferite campanii precum şi în baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6 paragraf 1 literele a) şi b) GDPR)

Mai precis, vom utiliza date cu caracter personal pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații sau oricăror alte întrebări pe care ni le veţi adresa (inclusiv pe serviciul de suport clienți E.ON Chat). Pentru îndeplinirea scopurilor sus menționate vă putem solicita documente care conțin informații și date cu caracter personal (extras CF, copie CI, certificat fiscal etc.).

 • Datele personale (nume, prenume, date de contact etc.)
 • Informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a vă putea transmite răspunsul nostru.

7. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza intereselor noastre legitime, articolul 6, paragraful 1 litera f) a Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

În vederea evitării dublării şi pentru a păstra o singură identificare de utilizator (ID Utilizator) atribuit dumneavoastră pentru utilizarea eon.ro, comparăm la intervale regulate datele dumneavoastră de client cu baza noastră de date despre clienţi. Pentru a asigura accesul la funcționalitățile website-ului eon.ro şi pentru a ne îndeplini obligaţiile, transmitem datele dumneavoastră către furnizorii noştri de servicii şi primim în schimb date de la aceştia.

C. Utilizarea Cookie-urilor, Articolul 6, paragraful 1, litera a) din Regulamentul General de Protecţia Datelor:

În plus faţă de datele menţionate anterior, pe computerul dumneavoastră sunt stocate așa numitele „cookie-uri” atunci când vizitați website-ul nostru. Cookie-urile sunt fișiere mici de text care sunt stocate pe hard disk-ul dumneavoastră de către browser-ul pe care îl utilizaţi şi prin intermediul căruia anumite informații se transmit către solicitantul care a instalat cookie-ul (în cazul de faţă, noi). Cookie-urile nu pot rula programe sau transmite viruşi către computerul dumneavoastră. Funcţia lor este de a face website-ul nostru mai ușor de utilizat şi mai eficient în general.

Veţi fi informat în legătură cu utilizarea cookie-urilor prima dată când vizitați website-ul nostru sau atunci când lipsește un cookie pe aparatul dumneavoastră. Pentru utilizarea în continuare a cookie-urilor, obținem consimțământul dumneavoastră pentru instalarea cookie-ului/-urilor sau pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizate în acest context. Atunci când este emisă această notificare inițială a cookie-ului, îndrumăm utilizatorii către prezenta politică de confidenţialitate.

Utilizăm cookie-uri de sesiune şi permanente sau persistente, ale căror scopuri şi moduri de funcționare sunt explicate mai jos:

1. Cookie-urile de sesiune

Cookie-urile de sesiune sunt stocate temporar, pe perioada de navigare, de către browser-ul web folosit de către utilizator. Aceste cookies permit utilizatorului să navigheze de la o pagină la alta fără să fie nevoit să introducă de fiecare dată anumite informații cum ar fi parola. Deoarece paginile web nu au o memorie specifică, cookie-urile de sesiune se șterg în mod automat în momentul în care browser-ul este închis sau o anumită sesiune a fost inactivă pentru o anumită perioadă de timp.

2. Cookie-urile permanente sau persistente

Cookie-urile permanente sau persistente care sunt stocate la nivelul calculatorului (fără a accesa documente sau informații de pe terminal) și care rețin anumite preferințe ale utilizatorului pentru un anume site, cum ar fi limba preferată în utilizarea site-ului. În această categorie intră și cookie-urile “third party”, cookie-uri plasate de terți, ce pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât acestuia să i se propună publicitate relevantă în categoria sa de interes. Cookie-urile permanente pot furniza informații referitoare la numărul de vizitatori ai unui site web, o medie a timpului petrecut pe o anumită pagină, performanțele unui site web, etc. Acestea au o durată de viață îndelungată, dar pot fi șterse oricând din terminal prin modificarea setărilor browser-ului folosit.

Utilizatorii își pot configura browser-ul să respingă fișierele cookie. De asemenea, puteți seta browser-ul dumneavoastră să blocheze cookies-urile sau să afișeze o notificare înainte ca un cookie să fie stocat pe calculatorul dumneavoastră. Dezactivarea și refuzul de a primi cookies-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizualizat.

Website-ul www.eon.ro poate utiliza cookies în următoarele scopuri:

 • cookies de înregistrare;
 • cookies de analiză a vizitatorilor;
 • cookies ale unor terțe părți (third parties)

Cookie-urile de înregistrare sunt generate în momentul în care vă înregistrați pe website-ul www.eon.ro, în aplicația Myline, permițându-ne să știm dacă sunteți înregistrat deja sau sunteți utilizator nou. În cazul în care ați selectat opțiunea “păstrează-mă autentificat”- acest cookie vă permite să intrați în cont fără a vă mai conecta prin elemente de identificare, situație recomandată doar în cazul în care terminalul este folosit de un singur utilizator, dar acest cookie poate fi șters oricând din dispozitiv prin modificarea setărilor browser-ului folosit. În cazul în care opțiunea “păstrează-mă autentificat” nu este selectată – cookie-ul de înregistrare se va șterge automat la închiderea sesiunii/ închiderea browser-ului. (ex. PHPSESSID, SessionID, hl).

Cookie-urile de analiză vizitatori sunt generate în scop statistic pentru a cunoaște volumul vizitatorilor pe site.

Cookies ale unor terțe părți (third parties) sunt cookies plasate de terțe părți, parteneri ai companiei noastre și analizează, de exemplu, câte persoane au parcurs mesajul publicitar, câte persoane au vizionat de mai multe ori același mesaj publicitar, etc. Terții ce generează aceste cookie-uri sunt singurii responsabili de politicile de confidențialitate privind datele stocate, website-ul www.eon.ro neavând vreo responsabilitate privind gestionarea, scrierea sau citirea acestor cookie-uri. (ex. _ga, _gat).

D. Contactarea prin e-mail

Când ne contactați prin e-mail, datele pe care le furnizaţi (adresa dvs. de e-mail, iar dacă este cazul, numele dvs. şi numărul dvs. de telefon) vor fi stocate de noi pentru a vă răspunde solicitării. Ştergem datele apărute în acest context după ce stocarea lor nu mai este necesară, sau limităm procesarea lor dacă există obligații legale pentru păstrarea lor.

E. Destinatarii și sursele datelor

1. Categorii de destinatari de date

În măsura permisă de lege (potrivit descrierii de la punctele A, B), împărtășim informațiile cu caracter personal cu companiile din cadrul grupului nostru și cu furnizorii externi de servicii:

 • Companiile grupului - pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și în scopuri de raportare;
 • Companii din grup pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, precum și a serviciilor noastre de consultanță
 • Partenerii de vânzări și furnizorii de servicii - pentru o abordare țintită, încheierea și derularea contractului precum şi pentru facturare
 • Operatori de rețea, operatori de puncte de contorizare și furnizori de servicii pentru procese de schimbare a furnizorilor, livrare, blocare și facturare, analize de consum de energie electrică
 • Furnizori de servicii de plată pentru facturare și procesare plăți
 • Furnizori de servicii de colectare a creanțelor
 • Instituții de cercetare de piață și de opinie pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile
 • Consultanți sau companii de consultanță (de exemplu, avocați, auditori)
 • Companii terțe în contextul unor posibile proiecte de fuziuni, divizări și achiziții, vânzare de acțiuni sau active și alte operațiuni similare)
 • Furnizorii de servicii de expediere și agenții media
 • Furnizorul de servicii IT – pentru a ne menține infrastructura IT
 • Autoritățile publice - în cazurile justificate (de ex. primarii, instanțe de judecata, ITM, organe de cercetare, agenții de asigurări sociale, autorități fiscale, poliție, autorități de supraveghere)

2. Sursele de date

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am primit de la dumneavoastră în calitate de utilizator al portalului eon.ro. În măsura în care este necesar pentru a vă furniza serviciile noastre, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am colectat în contextul utilizării de către dumneavoastră a website-urilor noastre.

F. Transmiterea datelor către o țară terță

Transferurile de date către țări din exteriorul Uniunii Europene şi al Spațiului Economic European („țări terțe”) fac parte din managementul, dezvoltarea şi operarea sistemelor IT. Trebuie asigurate următoarele:

Transferul este permis în principiu ca urmare a îndeplinirii unei excepții legale sau a consimțământului pe care l-aţi dat pentru transferul datelor şi sunt îndeplinite cerințele speciale pentru transferul către o țară terță. În special, importatorul de date trebuie să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu standardele UE în ce privește clauzele contractuale pentru transferul de date cu caracter personal către entități prelucrătoare de date din țări terțe. O copie a clauzelor contractuale standard asigurate de Comisia UE se regăsește pe Internet la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087

G. Durata şi criteriile pentru stabilirea duratei stocării datelor

În cazul unei utilizări pur informative (vezi punctul A.), stocăm datele cu caracter personal menționate mai sus pe toată durata necesară pentru furnizarea serviciului sau utilizării. Datele nu se vor șterge odată ce a fost atins scopul precizat.

În cazul în care există perioade de păstrare a datelor legale sau contractuale (de ex. în cazul unei relații de utilizare sau contractuale), avem obligația de a stoca datele până la expirarea perioadelor respective. După expirarea sau omisiunea obligațiilor corespunzătoare, care apar în cazul obligațiilor legale de păstrare, în special în domeniul dreptului fiscal, ștergem datele corespunzătoare.

Pentru campanii promoționale, stocăm datele dumneavoastră până când ridicați obiecții față de utilizarea lor sau vă retrageți consimțământul. Stocăm celelalte date ale dumneavoastră doar atât timp cât avem nevoie de ele în scopul precizat (de ex. derularea contractului) şi le ștergem după ce scopul respectiv nu mai este valabil.

H. Drepturile dumneavoastră

E.ON Energie România S.A. este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, dacă nu se precizează altfel. Puteți, în orice moment, solicita informații cu privire la datele stocate despre dumneavoastră după cum puteți solicita corectarea lor în caz de eroare. Mai mult, puteți solicita restrângerea prelucrării, portabilitatea datelor pe care ni le-aţi furnizat într-un format care poate fi citit de computer sau ștergerea datelor dumneavoastră – în măsura în care acestea nu mai sunt necesare. Aveți dreptul de a obiecta, în orice moment, împotriva utilizării datelor dumneavoastră în baza unor interese publice sau legitime.

Dacă vă prelucrăm datele în baza consimţământului acordat de dumneavoastră, puteţi revoca acest consimţământ în orice moment, cu producere de efecte pe viitor. La primirea instrucţiunilor dumneavoastră, nu vă vom mai prelucra datele în scopul prevăzut în consimțământ. Vă rugăm să vă adresaţi revocarea sau obiecţia către:

E.ON Energie România S.A.
Bd. Pandurilor nr. 42
RO-540554, Târgu-Mureș, Mureș
eon.ro/contact

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că E.ON v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

I. Ofițerul responsabil cu Protecția Datelor

Îl puteți contacta pe ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor la:

E.ON Energie România S.A.
Bd. Pandurilor nr. 42
RO-540554, Târgu-Mureș, Mureș

protectiadatelor[at]eon-romania.ro

J. Utilizarea analizei datelor de Internet (Web Analytics)

1. Google Analytics

 • Website-ul de faţă utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză a datelor de internet furnizat de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează "cookies", care sunt fișiere de text care sunt stocate pe computerul dumneavoastră şi care ajută la analizarea modului în care utilizați website-ul. Informația generată de către cookie despre utilizarea dumneavoastră se transmite de obicei către un server Google din SUA şi este stocată acolo. Totuși, dacă este activată anonimizarea IP-ului pe acest website, adresa dumneavoastră de IP va fi prima dată abreviată de Google în cadrul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altor pârți la acordul cu privire la Spațiul Economic European. Adresa completă de IP se va transfera către un server Google din SUA şi va fi prescurtată doar în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui website, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul în care utilizați website-ul, pentru a compila rapoarte cu privire la activitatea de pe website şi pentru a furniza operatorului website-ului servicii suplimentarea asociate website-ului şi utilizării Internetului.
 • Adresa de IP transmisă de către browser-ul dumneavoastră ca parte a Google Analytics nu este coroborată cu alte date Google.
 • Puteți refuza utilizarea cookie-urilor selectând setările adecvate pe browser-ul dumneavoastră. Totuși, vă rugăm să aveţi în vedere că dacă faceți acest lucru e posibil să nu puteți utiliza funcționalitatea completă a acestui website. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze datele generate de către cookie şi care sunt legate de utilizarea de către dumneavoastră a website-ului (inclusiv adresa dumneavoastră de IP) şi prelucrarea acestor date de către Google dacă descărcați şi instalați accesoriul (plug-in) browser-ului care este disponibil la: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 • Website-ul de față utilizează Google Analytics cu extensia "_anonymizeIp()". Ca urmare, adresele de IP sunt prelucrate în continuare sub formă abreviată astfel încât să se poată exclude o alocare personală. În măsura în care datele colectate despre dumneavoastră sunt de natură personală, ele sunt excluse imediat şi sunt șterse imediat.
 • Utilizăm Google Analytics pentru a analiza şi a îmbunătăți în mod regulat utilizarea website-ului nostru. Putem să ne îmbunătățim oferta şi să o facem mai interesantă pentru dumneavoastră în calitate de utilizator. Pentru cazurile excepționale în care datele cu caracter personal sunt transferate către SUA, Google este supus condițiilor Data Privacy Framework, https://www.dataprivacyframework.gov. Baza legală pentru utilizarea Google Analytics o reprezintă Articolul 6 Paragraful 1 S. 1 litera f din Regulamentul General de Protecția Datelor (GDPR).
 • Informații cu privire la Terțe Părți: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
  Termeni de utilizare: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
  Politica de Confidențialitate: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro şi declarația privind protecția datelor: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

2. Utilizarea extensiilor (plug-ins) rețelelor de socializare

 • În prezent utilizăm următoarea extensie de rețele de socializare: Facebook. Utilizăm aşa-numita soluție a dublului click. Aceasta înseamnă că atunci când vizitați pagina noastră, nu sunt transmise inițial nici un fel de date cu caracter personal către furnizorii extensiilor respective. Puteți recunoaște furnizorul extensiei marcând pe căsuța de mai sus prima sa literă sau logoul său. Vă oferim posibilitatea de a comunica direct cu furnizorul extensiei prin intermediul butonului. Numai dacă dați click pe zona marcată şi o activați în acest fel, primește furnizorul extensiei informația pe care aţi accesat-o pe website-ul respectiv. În plus, se vor transmite datele precizate în prezenta declarație. În cazul Facebook, adresa de IP este criptată imediat după colectare, potrivit furnizorului respectiv. Prin activarea extensiei, datele cu caracter personal se transferă de la dumneavoastră către furnizorul extensiei respective şi stocat de acesta (în SUA pentru furnizorii din SUA). Întrucât furnizorul extensiei colectează datele în principal prin intermediul cookie-urilor, vă recomandăm să ștergeți toate cookie-urile înainte de a da click pe căsuța marcată cu gri, prin utilizarea setărilor de securitate ale browser-ului dumneavoastră.
 • Nu avem nici o influență asupra datelor colectate şi a metodelor de prelucrare a datelor şi nu cunoaștem complet măsura în care se colectează datele, scopurile în care se prelucrează ele, nici perioadele de stocare a lor. De asemenea, nu avem informații cu privire la ștergerea datelor colectate de către furnizorul extensiei.
 • Furnizorul extensiei stochează datele colectate despre dumneavoastră sub formă de profiluri de utilizator şi le folosește în scopuri publicitare, cercetare de piață şi/ sau design al propriului website în funcție de cerere. O astfel de evaluare are loc mai ales (de asemenea pentru utilizatori care nu sunt autentificați) în scopuri publicitare şi pentru a informa alți utilizatori ai rețelei de socializare cu privire la activitățile dumneavoastră pe website-ul nostru. Aveți dreptul de a obiecta față de crearea acestor profiluri de utilizator, trebuie însă să contactați furnizorul extensiei respective pentru a vă exercita acest drept. Prin intermediul acestor extensii, vă oferim posibilitatea de a interacționa cu rețelele de socializare şi cu alți utilizatori, astfel încât să ne putem îmbunătăți serviciile şi să le putem face mai interesante pentru dumneavoastră în calitatea dumneavoastră de utilizator. Baza legală pentru utilizarea acestor extensii o constituie Articolul 6, paragraful 1, propoziția 1 litera f) a Regulamentului General de Protecția Datelor (GDPR).
 • Datele sunt transferate indiferent că aveți sau nu un cont la un furnizor de extensii şi că sunteți autentificați în punctul respectiv. Dacă v-aţi autentificat prin furnizorul extensiei, datele colectate la noi se vor atribui direct contului pe care îl aveți la furnizorul extensiei. Dacă dați click pe butonul de activare şi, de exemplu, dați click pe link-ul din pagina paginii, furnizorul extensiei stochează şi el această informație în contul dumneavoastră de utilizator şi o distribuie public persoanelor cu care aveți stabilite contacte. Vă recomandăm să ieșiți în mod regulat după ce utilizați o rețea de socializare, mai ales înainte de a activa butonul întrucât în acest fel puteți evita să fiți alocat profilului dumneavoastră de pe furnizorul extensiei.
 • Mai multe informații cu privire la scopul şi obiectul colectării datelor şi la prelucrarea acestora de către furnizorul extensiei se găsesc în declarațiile referitoare la protecția datelor ale acestor furnizori, menționate mai jos. De asemenea, aceștia vă vor oferi mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră în această privință şi referitor la setarea opțiunilor în vederea protejării confidențialității dumneavoastră.
 • Adresele furnizorilor extensiilor respective şi URL pentru informațiile referitoare la protecția datelor:

Meta Platforms, Inc. (”Meta”), 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://ro-ro.facebook.com/privacy/explanation mai multe informații cu privire la colectarea de date de către aceștia: https://www.facebook.com/fbprivacy Meta se supune Data Privacy Framework, https://www.dataprivacyframewrok.gov.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites Google se supune Data Privacy Framework, https://www.dataprivacyframework.gov.

3.      Serviciul Hotjar

 • Hotjar utilizează cookie-uri și alte tehnologii pentru a colecta date despre comportamentul utilizatorilor și dispozitivele acestora (în special adresa IP a dispozitivului (captată și stocată doar în formă anonimizată), dimensiunea ecranului dispozitivului, tipul dispozitivului (identificatori unici de dispozitiv), informațiile despre browser, locația geografică (doar țara), limba preferată pentru afișarea site-ului nostru). Hotjar stochează aceste informații într-un profil de utilizator pseudonimizat. Nici Hotjar și nici noi nu vom folosi vreodată aceste informații pentru a identifica utilizatorii individuali sau pentru a le potrivi cu date suplimentare despre un utilizator individual.
 • Pentru mai multe detalii, consultați Politica de Confidențialitate Hotjar făcând clic pe acest link https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy .
 • Aveți dreptul de a renunța la crearea unui profil de utilizator, stocarea de către Hotjar a datelor despre utilizarea site-ului dvs. și utilizarea de către Hotjar a cookie-urilor de urmărire pe alte site-uri web, urmând acest link https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out pentru dezabonare.

4.      Aplicația mobilă E.ON Myline

În vederea stabilirii poziției pe hartă pentru funcționalitatea „Începe cursa Green Via Transilvanica”, aplicația mobilă cere permisii de locație în fundal (ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_BACKGROUND_LOCATION). Permisiile pot fi dezactivate în orice moment de utilizator din setările telefonului (https://support.google.com/accounts/answer/6179507?hl=en)

E.ON Myline  folosește aceste informații doar pentru a valida kilometrii parcurși și pentru a oferii premiile cuvenite conform Termenilor și Condițiilor ce se regăsesc în secțiunea Informații Green Steps din meniul Activitate și sunt șterse periodic sau după validarea informațiilor. Prin acceptarea de către Client a acestor Termeni şi condiţii şi permiterea accesului aplicaţiei E.ON Myline la locul în care se află Clientul, E.ON Myline va salva tot traseul parcurs cu aplicaţia deschisă din momentul în care Clientul a dat Start la cursă până în momentul când a dat Stop şi Salvează date. Dacă Clientul (i) nu permite aplicaţiei E.ON Myline să aibă acces la locul în care se află sau (ii) nu apasă Salvează date în aplicaţie, traseul nu se va salva şi Clientul nu va beneficia de reducerea comercială. Prin acceptarea de către Client a acestor Termeni şi condiţii, Clientul înţelege şi este de acord ca aplicaţia E.ON Myline să colecteze datele GPS în condiţiile precizate în mod expres în prezentul document. Aplicaţia E.ON Myline va colecta datele despre locaţia Clientului (i) numai în condiţiile stabilite în prezentul document, pentru înregistrarea traseului pe Via Transilvanica în vederea fundamentării reducerii comerciale şi (ii) numai în condiţiile în care Clientul apasă Start la cursă, la final Stop şi Salvează date.

5. Serviciul Cloudflare

Acest website utilizează serviciul Cloudflare, scopul acestuia este de a spori securitatea și performanța website-urilor. Cloudflare oferă, de exemplu, o rețea de livrare de conținut ("CDN") pentru a îmbunătăți timpii de încărcare a website-urilor. Prin utilizarea acestui serviciu sunt colectate date precum, dar fără a se limita la:  adresa IP a dispozitivului, informații despre configurația sistemului, numele site-ului web, data și ora solicitării, numele și adresa URL a fișierului accesat, cantitatea de date transferate, sistemul de operare al dispozitivului, URL de referință, tipul dispozitivului, ora solicitării serverului. Pentru mai multe detalii se poate consulta Politica de Confidențialitate Cloudflare făcând clic pe acest link https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Ai nevoie de ajutor?