Termeni și condiții

Dragă utilizator al site-ului eon.ro,

te rugăm să ai în vedere următoarele informaţii:

 

1. Copyright

1.1 Navigarea ta pe website-ul eon.ro este supusă unor reguli ce privesc protejarea proprietăţii intelectuale. Astfel, toate prevederile legale cu privire la drepturile de autor sunt aplicabile website-ul www.eon.ro, aflat în proprietatea grupului E.ON.

1.2 Conţinutul acestui site însemnând toate documentele, textele, imaginile, graficele, logo-urile, imaginile webcam, fişierele audio-video şi animate, precum şi aranjarea acestora sunt supuse dreptului de autor şi altor legi de protejare a proprietăţii intelectuale.

1.3 E.ON dă dreptul utilizatorilor de a se folosi complet sau în extras de documentele, textele, logo-urile de pe site atâta timp cât site-ul eon.ro este menţionat ca sursă.

1.4 Utilizarea, arhivarea şi multiplicarea documentelor, textelor, imaginilor, graficelor, logo-urilor, imaginilor webcam, a fişierelor audio-video şi animate şi modalitatea de aranjare a acestora, în alte scopuri decât cele menţionate pe site, necesită aprobarea prealabilă a E.ON.

 

2. Condiţii generale de utilizare. Legături cu alte site-uri

2.1 Echipa din spatele eon.ro depune toate eforturile pentru ca informaţiile de pe website să fie corecte, clare, actuale şi complete, însă nu garantează că paginile site-ului nu conţin erori. Niciuna dintre companiile grupului E.ON din România nu este şi nu va fi legal responsabilă sub nicio formă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate pe site.

2.2 E.ON Energie România SA poate să opereze fără preaviz modificări sau adăugiri la informaţiile şi datele cuprinse pe site.

2.3 E.ON Energie România SA nu oferă nicio garanţie şi nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru acurateţea sau caracterul integral al oricăreia dintre paginile către care există link-uri. E.ON Energie România SA nu răspunde de conţinutul acestor site-uri care pot fi accesate prin link.

2.4 E.ON Energie România SA nu garantează securitatea traficului pe internet şi, în acest context, nici confidenţialitatea documentelor şi materialelor transmise către E.ON Energie România, utilizând interentul.

2.5 E.ON Energie România SA şi afiliaţii săi, societăţi din grupul E.ON, nu sunt responsabili pentru nicio acţiune pe care utilizatorul site-ului o întreprinde şi care are un rezultat negativ sau îi produce vreo pierdere de orice fel sau care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole.

2.6 Prin încărcarea unei imagini sau video garantezi că ai citit și ești de acord cu următorii Termeni și condiții, că ai încărcat doar imagini relevante și adecvate și că ești de acord ca E.ON să utilizeze aceste imagini în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite clienților săi.  Odată scopul atins, imaginile pot fi șterse din contul tău.

2.7 Prin încărcarea unei imagini garantezi că ești deținătorul legal al dreptului de autor al acelor imagini. Prin încărcarea unei imagini garantezi că o astfel de utilizare a imaginii de către E.ON nu încalcă drepturile oricărei alte părți; în cazul în care în imagini sunt surprinse și persoane care sunt identificate în mod clar garantezi că au consimțit la aceasta sau că ai drepturi depline de a utiliza imaginea în acest mod și îți asumi întreaga responsabilitate pentru o astfel de utilizare.

2.8 E.ON garantează că nu va efectua  lucrări derivate din imaginile tale și nici nu le va utiliza în alte scopuri decât cele declarate.

2.9 E.ON își rezervă dreptul de a modifica aceste termene și condiții în orice moment, din orice motiv, fără o notificare prealabilă. Ești responsabil să te menții informat cu privire la orice astfel de modificări care ar putea să te afecteze.

 

3. Legislaţia aplicabilă şi instanţele competente

3.1 Orice încercare, de orice natură, de modificare a informaţiilor, documentelor, imaginilor afişate pe site-ul eon.ro, cu excepţia celor făcute de E.ON, realizarea de link-uri către site-ul eon.ro fără acordul în prealabil din partea E.ON, sau prejudicierea în orice mod a E.ON prin utilizarea cu rea-credinţă a site-ului eon.ro dă dreptul E.ON Energie România SA să se adreseze instanţelor de judecată competente de la sediul E.ON Energie România SA, legislaţia din România fiind aplicabilă.

Pentru a afla despre Politica E.ON Energie România SA privind prelucrarea datelor în acord cu Regulamentul european privind protecţia datelor cu caracter personal,  accesează secţiunea Protecţia datelor de pe site-ul nostru.

Pentru a afla despre Politica de cookies a E.ON Energie România SA, accesează secţiunea dedicată cookies de pe site-ul nostru.

Ai nevoie de ajutor?