Cum se formează prețul de pe factura ta de consum?

Până să ajungă să fie furnizată în casa ta, energia este produsă, achiziționată și transportată, iar mai apoi distribuită printr-o infrastructură de conducte sau cabluri.

Până în casa ta, energia parcurge drumul de la producător la distribuitor, apoi la furnizor.

Toate aceste activități se regăsesc pe factură și, ca un efect de domino, influențează valoarea de plată. Ele sunt facturate de furnizorul tău E.ON, dar sunt plătite mai departe către companiile care le gestionează.

Hai să înțelegem pas cu pas din ce este compus prețul pe care îl achiți!

Înainte, să aflăm ce influențează prețul de pe factura ta:

 

Creșterea costului materiei prime (gaze naturale, cărbune, petrol, etc.) conduce la creșterea costurilor de producție și, implicit, a prețului de achiziție a energiei.

 

Creșterea cotațiilor certificatelor de emisii CO2, ca parte din planul Green Deal la nivel european, duce la creșterea prețului de producție și, deci, de achiziție a energiei.

 

Condițiile meteo (nivelul de hidraulicitate, intensitatea vântului și/sau soarelui) influențează nivelul producției de energie din surse regenerabile și, deci, prețul electricității.

 

Instabilitățile socio-economice la nivel național și internațional, influențează cererea și consumul de energie și au impact direct asupra prețului de achiziție.

Să începem cu factura de electricitate!
Din ce este format prețul pe care îl achiți?

Factura de electricitate

La toate aceste componente însumate, se adaugă 19% TVA, aplicabil potrivit prevederilor fiscale în vigoare.

 

Tariful de furnizare, sau energia activă, reprezintă doar o parte din totalul facturii tale. În piața liberă, acesta nu mai este supus reglementărilor ANRE. Costurile aferente distribuţiei şi transportului, certificatele verzi și contribuţia pentru cogenerare sunt, de asemenea, cuprinse în factură şi rămân componente reglementate de ANRE. Indiferent de furnizorul ales de tine, tarifele componentelor reglementate sunt aceleași.

Să le luăm pas cu pas

Cost achizitie

Energia activă

Energia activă cuprinde costul de achiziție și costurile de furnizare.

  • Costul de achiziție reprezintă prețul energiei electrice achiziționate de către furnizor de pe piața angro de energie, de la producătorii de electricitate sau alți furnizori. Acesta este stabilit de către producători și negociat de către furnizor pentru a-ți oferi cel mai competitiv preț.
  • Costurile de furnizare sunt costurile generate din activitatea de furnizare. 
Cost transport

Costurile pentru transport

Tariful aferent serviciului de transport al energiei electrice este reglementat prin lege și stabilit prin ordin ANRE. Este format din componenta de injecție în rețea și din componenta de extragere din rețea, tarife facturate de furnizor și plătite către Transelectrica, operatorul ce gestionează transportul de electricitate. 

Cost servicii sistem

Costurile pentru serviciile de sistem

Tariful pentru serviciile de sistem reflectă costurile Transelectrica cu menținerea nivelului de siguranță în funcționarea sistemului electroenergetic național (SEN). Este un tarif reglementat prin lege și stabilit prin ordin ANRE. Este colectat de furnizorul tău și plătit către Transelectrica.

Cost distributie

Costurile de distribuție

Tariful de distribuție este tariful aferent nivelului de tensiune la care este alimentată casa ta: de joasă tensiune (JT) sau medie tensiune (MT) și de zona de distribuție în care locuiești. Acesta reprezintă costul serviciului asigurat de operatorul de distribuţie, care constă în asigurarea transmiterii în condiţii de eficienţă şi siguranţă a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale reţelei de distribuţie. Totul cu respectarea standardelor de performanță în vigoare. Este tarif reglementat prin lege și stabilit prin ordin ANRE.

 
Cum apar aceste costuri pe factura ta?

În tabelul „Produse și servicii” de pe a doua pagină a facturii tale, în linia „Energie activă”, prețul unitar este suma: costului de achiziție și furnizare + tarifele reglementate de transport, servicii de sistem și distribuție. Împreună, acestea alcătuiesc prețul final contractual, așa cum apare el pe oferta și în contractul tău.

Contributie cogenerare

Contribuția pentru cogenerare

Cogenerarea este o taxă reglementată, ce apare ca poziție separată pe factură, iar valoarea ei este stabilită prin ordin ANRE. Contravaloarea ei este facturată de furnizor către toți clienții de electricitate și este virată către Transelectrica, în calitate de administrator al schemei de sprijin de tip bonus. Taxa susține promovarea cogenerării de înaltă eficiență, pe baza cererii de energie termică utilă, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2007.

Certificate verzi

Certificate verzi

Facturarea certificatelor verzi, către toți clienții de electricitate, este stabilită de legea 220/2007 pentru promovarea energiei electrice din surse regenerabile. Certificatul verde este titlul ce atestă producerea de energie electrică din aceste surse verzi. Furnizorii de electricitate au obligația achiziționării unui anumit număr de certificate verzi și de a factura către tine, clientul final, contravaloarea acestora.

Certificate verzi

Acciză

Acciza cu scop comercial și necomercial este o taxă impusă de stat, percepută pentru anumite bunuri de consum. Pentru electricitate, plata taxei se face prin factura de consum, valoarea ei fiind percepută de furnizor și virată ulterior la bugetul de stat.

 

Abonamentul zilnic este un cost aferent asigurării unui preț de furnizare cât mai competitiv și stabil al electricității. În portofoliul E.ON găsești produse cu și fără abonament zilnic.

Dar gazele naturale?
Din ce este format prețul pe care îl achiți?

Factura de gaze naturale

La toate aceste componente însumate, se adaugă 19% TVA, aplicabil potrivit prevederilor fiscale în vigoare.

 

Și în cazul gazelor naturale, tariful de furnizare reprezintă doar o parte din totalul facturii tale. Odată cu liberalizarea pieței de gaz, prețul nu mai este supus reglementărilor ANRE. Costurile aferente achiziției, înmagazinării şi transportului sunt, de asemenea, elemente din facturate ta. Ele sunt facturate de E.ON, dar plătite ulterior către alte entități, reglementate sau nu.

Să le luăm pas cu pas

costurile de furnizare

Costurile de furnizare

Costurile de furnizare cuprind:

  • Costul de achiziție, adică prețul la care gazele naturale sunt achiziționate de către furnizor de la producători sau de la alți furnizori. Acesta este stabilit de către producători și negociat de către furnizor pentru a-ți oferi cel mai competitiv preț.
  • Costurile activității de furnizare, adică costurile furnizorului generate din activitatea de furnizare.
  • Costurile de înmagazinare reprezintă costurile de stocare a gazelor naturale. Cei doi operatori de înmagazinare din România sunt Depomureș și Depogaz. Tarifele practicate de aceștia sunt stabilite și comunicate periodic.
costurile de transport

Costurile de transport

Costurile de transport sunt aferente ansamblului de servicii și activități privind capacitatea de transport și transportul gazelor naturale. Activitatea este operată de Transgaz, iar prețurile sunt reglementate de ANRE și stabilite periodic.

costurile de distributie

Costurile de distribuție

Costurile de distribuție reflectă costurile aferente serviciilor de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale până la locul tău de consum. Acestea sunt reglementate de ANRE și sunt stabilite periodic. Tarifele de distribuție diferă în funcție de categoria de consum și de zona de distribuție, în care se află locul de consum. 

 
Cum apar aceste costuri pe factura ta?

În tabelul „Produse și servicii” de pe a doua pagină a facturii tale, în linia „Consum gaze naturale”, prețul unitar este suma: costului de achiziție și înmagazinare, plus prețul de furnizare, la care se adaugă tarifele reglementate de transport și distribuție. Împreună, acestea alcătuiesc prețul final contractual, așa cum apare el pe oferta și în contractul tău.

 

Abonamentul zilnic este un cost aferent asigurării unui preț de furnizare cât mai competitiv și stabil al gazelor naturale. În portofoliul E.ON găsești produse cu și fără abonament zilnic.

Ai primit factura de consum și ai întrebări? Găsește soluția aici.

Vezi aici noutăți despre noul cuprins și format al facturii tale de electricitate
Află mai multe informații despre noul cuprins al facturii tale de gaze naturale
Ai pe o singură factură electricitatea și gazul? Vezi aici explicația facturii tale
Vezi ghidul explicativ al facturii de consum

Fii la curent cu liberalizarea pieței de energie

Ai nevoie de ajutor?