Termeni şi condiţii pentru activarea serviciului de factură electronică E.ON şi stabilirea regulilor privind comunicarea electronică cu clientul

1. Factura electronică E.ON este un serviciu gratuit pus la dispoziţia clienţilor E.ON de către E.ON Energie România SA, serviciu ce constă în posibilitatea de vizualizare şi descărcare a facturii E.ON în format PDF, prin accesarea pe bază de parolă unică a contului creat pe platforma E.ON Myline, www.eon.ro/myline.
Crearea contului E.ON Myline nu generează în mod automat și activarea facturii electronice. Astfel, în vederea activării opțiunii privind factura electronică, clientul trebuie să accepte Termenii și condițiile din prezentul document, exprimând astfel voința sa în mod neechivoc.

2. „Clientul E.ON” este clientul aflat în furnizarea E.ON Energie România S.A. de energie electrică și/sau gaze naturale. Clientul E.ON poate fi client casnic ori noncasnic, indiferent de consumul anual.

3. “Factura E.ON” reprezintă o factură emisă de E.ON Energie România către clientul care a acceptat Termenii și condițiile din prezentul document și care a ales activarea facturii electronice.
„Factura E.ON” poate fi:

  • (i) factura ce cuprinde sumele de plată în legătură cu furnizarea de energie electrică și/ sau gaze naturale;
  • (ii) factura ce cuprinde sumele de plată în legătură cu furnizarea de energie electrică și/ sau gaze naturale, în cuprinsul căreia se regăsesc și sumele de plată aferente altor produse E.ON cum ar fi, dar fără a ne limita la, servicii de asistență tehnică E.ON ServExpress, soluții E.ON Life, E.ON Cool, E.ON Solar, E.ON Green Life ori altele asemenea;
  • (iii) factura în cuprinsul căreia se regăsesc în mod individual sumele de plată aferente unor produse E.ON cum ar fi, dar fără a ne limita la, servicii de asistență tehnică E.ON ServExpress, soluții E.ON Life, E.ON Cool, E.ON Solar, E.ON Green Life ori altele asemenea. În această situație, factura E.ON este electronică numai câtă vreme contractul de furnizare al Clientului este în vigoare și își produce efectele. În măsura în care contractul de furnizare încetează, clientul înțelege și este de acord că încetează și opțiunea de factură electronică în E.ON Myline, iar facturarea produselor E.ON de soluții sau servicii tehnice se va face individual, pe hârtie tipărită, comunicată prin serviciile poștale.

4. Activarea serviciului de factură electronică presupune renunţarea de către client la primirea facturii în format tipărit şi implicit renunțarea de către E.ON la transmiterea acesteia prin serviciile poştale.

5. Prin activarea serviciului de factură electronică, E.ON Energie România - în calitate de furnizor/vânzător pe de o parte, şi client, pe de altă parte, agreează asupra modului de acces la factura E.ON.

6. De la data acceptării Termenilor și condițiilor cuprinse în prezentul document, facturile E.ON nu vor mai fi comunicate în formă tipărită prin servicii poștale.

7. De asemenea, orice alte comunicări între părți, documente, notificări, preavize de deconectare și altele se transmit în format electronic, asemenea facturii, pe platforma E.ON Myline, în contul clientului, și, suplimentar, dacă părțile se înțeleg în acest sens, și prin e-mail la adresă de poștă electronică stabilită contractual, care va coincide cu adresa de e-mail asociată contului E.ON Myline. Încetarea facturării electronice presupune în mod automat că factura împreună cu orice alte comunicări între părți, exemplificate mai sus, nu se vor mai comunica în E.ON Myline, ci pe hârtie, prin servicii poștale.

8. După activarea serviciului de factură electronică, la momentul afişării pe platforma E.ON Myline a facturii, notificării, preavizului etc. se va considera că obligaţia E.ON de comunicare a documentului a fost îndeplinită.

9. De asemenea, de la acceptarea Termenilor și condițiilor cuprinse în prezentul document, clientul este de acord că orice alte documente comunicate de E.ON, cum ar fi, fără a se limita la, preavize de deconectare, notificări, inclusiv notificări privind preţul contractual/ preţul de furnizare/ abonamentul, actualizări ale condițiilor comerciale, diferite informări, comunicări de oferte, asemenea facturii E.ON, se vor trimite către contul Myline al clientului şi că obligaţia de comunicare a E.ON a fost îndeplinită la momentul afişării pe platforma E.ON Myline a documentului, indiferent dacă informările sau notificările se trimit și pe adresa de e-mail asociată contului E.ON Myline și indiferent de frecvenţa de verificare a e-mail-ului sau a contului E.ON Myline de către client.

10. Vizualizarea facturii sau a altor documente trimise electronic se realizează prin accesarea contului E.ON Myline, folosind link-ul http://www.eon.ro/myline şi parcurgerea paşilor necesari pentru înregistrarea opţiunii clientului pentru activarea facturii electronice, respectiv comunicarea electronică prin E.ON Myline.

11. Ca urmare a exprimării opţiunii clientului pentru activarea facturii electronice şi pentru comunicarea electronică pe platforma Myline, la data emiterii facturii de către E.ON Energie România clientul va primi un e-mail de notificare prin care se anunţă emiterea unei noi facturi, pe adresa de e-mail înregistrată la activarea contului de client E.ON Myline.

12. Clientul are obligaţia de a citi şi lua la cunoştinţă prezentul document Termeni şi condiţii pentru activarea serviciului de factură electronică E.ON şi stabilirea regulilor privind comunicarea electronică cu clientul, pentru a evita riscul de a nu se recepţiona mesajul.

13. Serviciul de factură electronică se activează în termen de 24 de ore de la îndeplinirea paşilor existenţi, prima factură în format electronic putând fi vizualizată în momentul emiterii ei, conform frecvenţei normale de facturare.

14. Facturile emise în format electronic se pot folosi în contabilitate, având valoare fiscală. Pe portalul E.ON Myline se pot vizualiza şi descărca ultimele 12 facturi emise sau toate facturile neachitate.

15. Clientul are dreptul de a renunța oricând la serviciul de factură electronică. Renunţarea propriu-zisă se realizează în maximum 30 de zile de la accesarea opţiunii de dezactivare.

16. Prin activarea serviciului de factură electronică, clientul este obligat să se asigure că realizează următoarele:

  • Comunicarea unei adrese de e-mail valide şi corecte. E.ON nu poate fi considerat răspunzător pentru netransmiterea notificării de emitere a facturii în cazul în care clientul nu comunică o adresă de e-mail validă şi corectă
  • Garantarea corectitudinii şi veridicităţii datelor transmise E.ON, precum şi folosirea acestora în mod onest. Pentru protejarea propriilor interese, recomandăm să nu se comunice unui terţ informaţiile primite. Nu poate fi antrenată răspunderea E.ON pentru utilizarea defectuoasă a serviciului în cazul în care clientul furnizează unei alte persoane informaţiile primite. Acordul cu privire la Termenii şi condiţiile din prezentul document împreună cu activarea serviciului de factură electronică se prezumă că sunt efectuate de către tituluarul de contract E.ON (clientul), reprezentantul legal al clientului sau o persoană care a primit acordul titularului de contract în acest sens. E.ON nu îşi asumă răspunderea pentru activări de conturi pe portalul E.ON Myline ce s-au făcut în lipsa acordului titluarului de contract.
  • Verificarea cu regularitate a adresei de e-mail înregistrată pentru primirea notificării de emitere factură. Clientul este obligat să se asigure că există spaţiu în căsuţa de e-mail pentru primirea mesajelor.
  • Existenţa sau instalarea softului necesar pentru vizualizarea/descărcarea facturii în format PDF.
  • Efectuarea plăţii facturii prin mijloacele existente de plată până la data scadenţei facturii. Factura se consideră primită de către client la transmiterea e-mail-ului de notificare privind emiterea facturii și afișarea acesteia în contul E.ON Myline, indiferent de frecvenţa de verificarea e-mail-ului sau a contului E.ON Myline de către client.

17. Opţiunea clientului de activare a serviciului de factură electronică nu modifică termenii şi condiţiile de plată ale facturii prevăzute în contractul în vigoare încheiat cu E.ON Energie România SA.

18. De la momentul activării serviciului de factură electronică şi a activării noii înţelegeri privind comunicarea între părţi, clientul înţelege şi este de acord cu faptul că se modifică prevederile contractului la capitolul Notificări, cu privire la comunicarea facturilor, preavizelor sau altor documente emise de către E.ON Energie România şi transmise către client, în acord cu prezentul document.

19. Utilizarea serviciului de factură electronică implică acceptarea necondiţionată a acestor Termeni şi condiţii. În cazul în care dvs. în calitate de client nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi condiţii şi nu veţi opta pentru factura electronică, serviciul nu va fi activat şi nici prezentele prevederi nu vor fi valabile.


Zile cu energie!
Echipa E.ON

Ai nevoie de ajutor?