Ce mai trebuie să știi?

În cazul în care nu depui o declarație pe propria răspundere în termenul menționat mai sus, vei putea beneficia de aceste măsuri de sprijin începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la furnizor.

De exemplu, dacă depui cererea pe 1 octombrie, facilitățile vor fi acordate pentru consumul înregistrat după 1 noiembrie 2022.

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, prețul final la care vor fi facturați clienții noncasnici este:

  • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum fiind facturată la maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru:

i) întreprinderi mici și mijlocii (IMM), cum sunt definite în Legea nr. 346/2004

ii) operatori regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare nr. 51/2006 ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice

iii) operatorii economici din industria alimentară (cod CAEN 10), sau cei din agricultură sau pescuit (cod CAEN 01 şi 03)

iv) autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public

v) institutele naționale de cercetare-dezvoltare definite de OUG nr. 57/2002 și Legea nr. 324/2003

vi) instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. iv), precum şi cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006

 

  • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru:

consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii nr. 1/2011, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în HG nr. 867/2015.

Dacă ești client noncasnic și te afli în oricare categorie de mai sus e necesar să depui o declarație pentru a beneficia de schema de sprijin. Dacă deja beneficiezi de un preț plafonat sau ai depus o declarație după 1 septembrie 2022, nu mai este necesară o nouă declarație.

În cazul clienţilor noncasnici care nu se încadrează în niciuna din situațiile și categoriile de mai sus, vor fi facturați la prețul de 1,3 lei/kWh, TVA inclus, pentru consumul de energie electrică realizat de la 1 ianuarie 2023.

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, clienții noncasnici vor fi facturați la maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus dacă:

  • în anul anterior la locul de consum ai înregistrat un consum anual de cel mult 50.000 MWh
  • ești producător de energie termică
  • ești client noncasnic din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013
  • ești client noncasnic din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012
  • locul de consum a fost racordat în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh.

Poți vedea ultimele noutăți privind schema de sprijin aici.

Ai nevoie de ajutor?