Totul despre compensarea facturii de energie

Ca urmare a noilor reglementări, e bine să cunoști informațiile privind compensarea facturilor de energie electrică și gaze naturale pentru consumatorii casnici

Află de mai jos cui i se adresează aceste facilități la factura de consum, când și cum se acordă.

Ne ocupăm noi de tot, iar tu afli dacă ești beneficiar direct de pe factură, prin consultarea rubricii „Produse și servicii”, linia „Compensare energie/gaze naturale”.

 

Compensația și/sau plafonarea se acordă pentru consumul de energie din perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022.

Package Image

Primești compensarea la energie electrică dacă:

 • consumul mediu zilnic/lunar se încadrează în valorile menționate în tabelul „Consum energie electrică” de mai jos
 • prețul tău final contractual (fără abonament și fără tva) este mai mare decât prețul final de referință de 0,57143 lei/kWh (0,68 lei/kWh cu tva inclus) 

Valoarea compensării poate fi de maximum 0,291 lei/kWh (fără tva), vezi „Exemplu 1 și 2”.

Dacă prețul final facturat pe kWh este mai mic decât prețul final de referință, atunci nu se acordă compensarea, vezi „Exemplu 3”.

Valoarea totală a compensării se scade din totalul de plată al facturii.

Limita maximă a consumului pentru care se aplică compensarea pe întreaga perioadă este 1.500 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare.

Package Image

Primești compensarea la gaze naturale dacă:

 • limita minimă de consum zilnic este de 7 kWh, iar limita maximă se încadrează în valorile menționate în tabelul „Consum gaze naturale” de mai jos
 • prețul tău final contractual (fără taxe și tarife reglementate aplicabile de la 30.10.2021, fără tva) este mai mare decât prețul de referință de 0,125 lei/kWh (fără tva)

Valoarea compensației este de cel mult 33% din valoarea prețului de furnizare contractual.

Dacă prețul de furnizare facturat este mai mare decât prețul final de referință, atunci valoarea compensării va fi calculată ca minimum dintre:

 • A. 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare, vezi „Exemplu 4”
 • B. diferența dintre prețul de furnizare și prețul de referință, vezi „Exemplu 5”.

Dacă prețul de furnizare facturat este mai mic decât prețul final de referință, atunci nu se acordă compensarea, ca în „Exemplu 6”.

Valoarea totală a compensării se scade din totalul de plată al facturii.

Limita maximă a consumului pentru care se aplică compensarea pe întreaga perioadă este 11.660 kWh (echivalentul a 1.000 mc) de gaze naturale, alocat în tranșe lunare.

Consum energie electrică

Luna și anul

Noiembrie 2021

30 zile

Decembrie 2021

31 zile

Ianuarie 2022

31 zile

Februarie 2022

28 zile

Martie 2022

31 martie

Consum zilnic de referință (kWh)

9,93

9,93

9,93

9,93

9,93

Consum zilnic de referință cu abatere maximă de 10% (kWh)

10,92

10,92

10,92

10,92

10,92

Consum lunar maxim (kWh+10%)

297,9 (327,69)

307,83 (338.61)

307,83 (338,61)

278,04 (305,84)

307,83 (338,61)

*Valoarea consumului zilnic de referință s-a determinat ca raport între consumul maxim acceptat pentru schema de sprijin din perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 (1.500 kWh + o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului schemei de compensare) şi numărul de zile din perioada respectivă (151 de zile).

Consum gaze naturale

Luna și anul

Noiembrie 2021

30 zile

Decembrie 2021

31 zile

Ianuarie 2022

31 zile

Februarie 2022

28 zile

Martie 2022

31 martie

Consum zilnic de referință (kWh)

49,97

70,55

81,01

81,57

68,34

Consum zilnic de referință cu abatere maximă de 10% (kWh)

54,97

77,60

89,11

89,73

75,17

Consum lunar minim (kWh)

210,00

217,00

217,00

196,00

217,00

Consum lunar maxim (kWh+10%)

1.499,2 (1.649,1)

2.186,9 (2.405,6)

2.511,3 (2.762,41)

2.284 (2.512,44)

2.118,4 (2.330,27)

*Valoarea consumului zilnic de referință s-a determinat ca raport între consumul mediu lunar (calculat din consumul maxim de referință al perioadei de 1000 m3 transformați în MWh, adică 10.6 MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total de 1100 m3 transformați în MWh, adică 11.66 MWh) și numărul de zile aferent fiecărei luni din perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

Exemplu calcul compensare electricitate
exemplu calcul compensare energie electrica
Exemplu calcul compensare gaze naturale
exemplu calcul compensare gaze naturale schema ajutor

Ce mai trebuie să știi?

Compensarea facturii de energie este un mecanism de ajutor a consumatorilor casnici de energie (electricitate și gaze naturale) pentru ca aceștia să fie protejați de creșterile de preț, cauzate în principal de majorarea prețurilor cu care furnizorii achiziționează energia electrică și gazele naturale ca marfă de pe piețele angro de tranzacționare.

Concret, statul român acordă lunar consumatorilor o compensație, ce reprezintă o cotă parte din valoarea consumului de energie electrică și gaze naturale, după cum urmează: cel mult 0,291 lei/kWh în cazul energiei electrice și cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazului natural din contractul de furnizare al clientului beneficiar. Prin urmare, prețul de furnizare plătit de casnic scade, dar nu sub valoarea prețului de referință, respectiv de 0.68 lei/kWh la energie electrică (cu TVA și toate tarifele reglementate incluse) și 0,125 lei/kWh la gaz (fără TVA și tarife reglementate incluse).

Plafonarea vine în sprijinul consumatorilor casnici de energie și vizează prețul final la energie electrică și gaze naturale facturat acestora, preț care nu poate depăși următoarele valori:

 • la energie electrică: 1 lei/kWh, care include componenta de preț a energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport și distribuție, servicii de sistem, certificatele verzi, contribuția de cogenerare de înaltă eficiență energetică, TVA;
 • la gaze naturale: 0,37 lei/kWh, care include prețul de vânzare al gazelor naturale, costul de transport, acciza tariful de distribuție, TVA.

Aceste facilități se aplică consumului realizat în intervalul 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022.

Valoarea în lei a compensației pentru un loc de consum se determină ca produs între valoarea unitară a compensației (cel mult 0,291 lei/kWh în cazul energiei electrice și 33% din valoarea componentei prețului gazului natural) și consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensației, dacă acesta este mai mic sau egal cu consumul maxim lunar, precum și cu consumul maxim aferent întregii perioade.

Valoarea totală a compensării se scade din valoarea totală a facturii și este vizibilă pe factura de consum emisă de E.ON, în tabelul „Produse și servicii”, linia „Compensare energie/gaze naturale”.

Dacă compensația s-a acordat pentru facturile de estimare, iar în urma facturii de regularizare consumul mediu zilnic/lunar este în afara volumelor de referință, valoarea compensării va apărea cu plus în factură și trebuie restituită suma.

Dacă consumul este în afara valorilor de referință, nu se acordă compensare pe luna sau perioada de consum din luna aferentă facturării.

Dacă prețul final contractual (fără abonament și fără tva) este mai mic decât prețul final de referință, atunci nu se aplică compensarea.

Da, și clienții persoane juridice pot beneficia de schema de sprijin.

În funcție de tipul de client noncasnic, aceștia beneficiază de:

 • exceptarea de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență şi accizei, la energie electrică
 • exceptarea de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei, la gaze naturale
 • sau plafonarea prețului la energie electrică și gaze naturale.

Spre deosebire de clienții casnici, în vederea acordării schemei de sprijin, clienții noncasnici trebuie să transmită o cerere însoțită de o declarație pe proprie răspundere către furnizorul de energie. 

Dacă ești client noncasnic E.ON, pentru a beneficia de facilitățile enunțate mai sus, completează formularul disponibil aici.

Dacă ai mai multe locuri de consum, e necesar să completezi un formular pentru fiecare dintre acestea.

Compensarea facturilor de energie este cuprinsă în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021.

Ai nevoie de ajutor?