Bun venit în Furnizarea de Ultimă Instanță energie electrică la E.ON

E.ON a fost desemnat FUI prin Deciziile ANRE nr. 2122/2020 și 1193/2022. 

Poți ajunge în FUI atunci când furnizorul tău nu mai poate presta acest serviciu la locul de consum din diverse motive, reglementate prin Ord. ANRE 91/2022.

În această situație, ești alocat automat către un nou furnizor, nominalizat de asemenea de către ANRE sau poți solicita tu preluarea în FUI dacă ai un consum anual de peste 1 MVA/loc de consum.

Îți prezentăm aici toate informațiile de care ai nevoie, ce și când anume ai ceva de făcut, dacă te regăsești în această situație.

Încheierea contractului FUI electricitate

Cea mai avantajoasă ofertă

Automat

putere < sau = 1 MVA/loc consum

 • Locurile de consum ale clienților casnici și noncasnici se preiau automat de FUI nominalizat atunci când au o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel mult 1 MVA/loc de consum.
 • Contractul are o durată de 12 luni de la data preluării.
 • Nu este necesară semnarea contractului încheiat cu FUI, activitatea de furnizare se face cu respectarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de UI, aprobat de ANRE. Modelul de contract dedicat clienților casnici poate fi consultat aici, iar cel dedicat clienților noncasnici e disponibil aici.
Vezi contractul cadru FUI casnici
Cea mai avantajoasă ofertă

La cerere

putere > 1 MVA/loc consum

 • Locurile de consum se preiau la cerere de către oricare FUI pentru clienții noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de peste 1 MVA/loc de consum.
 • Contractul se încheie pentru 6 luni de la data preluării.
 • Furnizarea gazelor naturale în UI se realizează în baza unui contract de furnizare încheiat şi semnat cu FUI (la fel și pentru clienții care solicită preluarea de către un FUI).
Solicită un contract FUI

La ce preț este facturată FUI energie electrică?

Pe perioada derulării contractului de furnizare a energiei electrice de ultimă instanță, facturarea se face astfel:

în primele 5 zile lucrătoare ale unei luni, FUI emite factura aferentă consumului din luna precedentă, la
 • PZU, preţul mediu ponderat al PZU publicat de OPCOM pentru luna de consum
în cel mult 5 zile lucrătoare după comunicarea de către OPCOM a dezechilibrelor determinate pe baza valorilor măsurate şi aprobate aferente unei luni, FUI determină şi publică preţul de UI aferent lunii de consum
 • PUI = Pach realizat + pf (lei/MWh)
 
Pach realizat - preţul mediu de achiziţie a energiei electrice necesare asigurării consumului clienţilor preluaţi, realizat în luna respectivă, inclusiv Tg [lei/MWh]; pf - componenta de furnizare stabilită de FUI. prețul de furnizare în regim de ultimă instanță mai cuprinde: tariful reglementat pentru serviciile de transport (componenta de extragere a energiei electrice din rețea) tariful reglementat pentru serviciul de sistem tariful reglementat pentru serviciile de distribuție, în funcție de zona de rețea în care este locul de consum.

Până pe 31 martie 2025, FUI facturează consumul de electricitate la preț de plafon.

 
Atenție!
Pentru a beneficia de un preț plafonat, trebuie să depui cerere la FUI, chiar dacă în trecut ai depus-o la vechiul furnizor. Conform prevederilor legale, e necesară o nouă cerere din partea clientului noncasnic, ori de câte ori schimbi furnizorul de energie electrică.
depune solicitare

Un client poate ajunge să fie preluat în FUI dacă furnizorul său nu mai poate presta serviciul de furnizare. Conform legislației în vigoare, această situație apare în următoarele cazuri:

 • furnizorul actual (FA) pierde calitatea de furnizor (retragere/expirare/suspendare licenţă de furnizare a energiei electrice)
 • FA nu îşi respectă obligaţiile referitoare la contractele încheiate cu operatorii de rețea din piață (operatorul de transport, operatorul de distribuție)
 • FA nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor, conform reglementărilor în vigoare
 • încetează contractul de furnizare încheiat de FA cu clientul, dacă acesta din urmă nu îşi găseşte un alt furnizor
 • în cazul în care, în cursul procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică, înainte de intrarea în vigoare a contractului de furnizare cu noul furnizor, acesta ajunge în situaţia de a nu mai putea asigura furnizarea energiei electrice în condiţiile prevăzute în reglementările în vigoare
 • alte cazuri identificate de autoritate ca urmare a unor sesizări primite de la participanţii la piaţa de energie electrică.
 • În situația în care locul de consum este deconectat pentru neplata facturilor, reluarea alimentării cu energie electrică se face de către operatorul de rețea numai după ce furnizorul actual confirmă achitarea la zi, a sumelor datorate sau, după caz, constituirea garanțiilor.
 • Prestarea activităţii de furnizare a energiei electrice fără semnarea contractului de furnizare între FUI și clientul final nu îl exonerează pe acesta din urmă de obligaţia achitării facturilor emise de FUI .
 • Pe perioada derulării contractului cu un furnizor de energie electrică, în calitate de FUI, clientul nu poate solicita încheierea unui contract de furnizare energie electrică cu un alt FUI.
 • Conform legislației în vigoare, clientul are dreptul să încheie un contract de furnizare a energiei electrice în regim negociat (concurențial) sau în regim de serviciu universal (SU), cu orice furnizor de energie electrică. Lista acestora se găsește pe anre.ro. Clientul trebuie doar să transmită o notificare în acest sens cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei la care contractul încheiat cu furnizorul concurențial intră în vigoare.
 • La E.ON poți încheia un contract prin accesarea meniului Energie - oferte furnizare energie electrică. Consulți ofertele, alegi ce ți se potrivește și închei contractul online.
Ai nevoie de ajutor?