Bun venit în Furnizarea de Ultimă Instanță gaze naturale la E.ON

E.ON a fost desemnat FUI gaze naturale prin Deciziile ANRE nr. 2122/2020 și 1193/2022. 

Poți ajunge în FUI atunci când furnizorul tău nu mai poate presta acest serviciu la locul de consum din diverse motive, reglementate prin Ord. ANRE 16/2023.

În această situație, ești alocat automat către un nou furnizor, nominalizat de asemenea de către ANRE sau poți solicita tu preluarea în FUI dacă ai un consum anual peste 28.000 MWh.

Îți prezentăm aici toate informațiile de care ai nevoie, ce și când anume ai ceva de făcut, dacă te regăsești în această situație.

Încheierea contractului FUI gaze naturale

Cea mai avantajoasă ofertă

Automat

consum < sau = 28.000 MWh/an

 • Locurile de consum se preiau automat de FUI nominalizat atunci când consumul este < sau = 28.000 MWh.
 • Contractul are o durată de minimum 12 luni.
 • Nu este necesară semnarea contractului încheiat cu FUI, activitatea de furnizare se face cu respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, aprobat de ANRE.
 • Dacă clientul preluat solicită semnarea unui contract, atunci FUI transmite către acesta contractul în termen de 5 zile lucrătoare.
Vezi contractul cadru FUI
Cea mai avantajoasă ofertă

La cerere

consum > 28.000 MWh/an

 • Locurile de consum se preiau la cerere de către FUI nominalizat de ANRE pentru acea lună calendaristică, atunci când consumul este > 28.000 MWh.
 • Contractul se încheie pentru o lună de zile de la data preluării.
 • Furnizarea gazelor naturale în UI se realizează în baza unui contract de furnizare încheiat şi semnat cu FUI (la fel și pentru clienții care solicită preluarea de către un FUI).
 • În perioada cuprinsă între data preluării clientului final de către FUI şi data semnării contractului în regim de UI între clientul preluat şi FUI, se admite prestarea activităţii de furnizare a gazelor naturale fără existenţa unui contract semnat cu acesta, cu respectarea contractului-cadru pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI.
Solicită un contract FUI

La ce preț este facturată FUI gaze naturale?

Pe perioada derulării contractului de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță, facturarea se face astfel:

pentru clienţii preluaţi care sunt racordaţi la sistemul de transport al gazelor naturale:
 • P_FUI = CU_ach-FUI + CU_fz-FUI + CU_tr-FUI
pentru clienţii preluaţi care sunt racordaţi la sistemul de distribuţie a gazelor naturale:
 • P_FUI = CU_ach-FUI + CU_fz-FUI + CU_tr-FUI + Td_x
pentru clienţii preluaţi care sunt racordaţi la conductele de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale:
 • P_FUI = CU_ach-FUI + CU_fz-FUI + Tam
pentru clienţii preluaţi care au contract/contracte pentru prestarea SR încheiat(e) direct cu OR:
 • P_FUI = CU_ach-FUI + CU_fz-FUI
 
P_FUI - preţul facturat pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI (lei/MWh); CU_ach-FUI - componenta unitară de achiziţie a gazelor naturale în vederea desfăşurării activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, realizată pentru luna de facturare (lei/MWh); CU_fz-FUI - componenta unitară de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, realizată pentru luna de facturare (lei/MWh); CU_tr-FUI - costul unitar aferent serviciului de transport al gazelor naturale (lei/MWh); Td_x - tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale de către OSD în sistemul căruia este racordat locul respectiv de consum, pentru categoria «x» de clienţi finali în care este încadrat clientul respectiv (lei/MWh); Tam - tariful pentru accesul terţilor la conductele de alimentare din amonte stabilit de către OCA (lei/MWh).

Până pe 31 martie 2025, FUI facturează consumul de gaze naturale la preț de plafon.

Un client poate ajunge să fie preluat în FUI dacă furnizorul său nu mai poate presta serviciul de furnizare. Conform legislației în vigoare, această situație apare în următoarele cazuri:

 1. furnizorul actual (FA) pierde calitatea de furnizor (retragere/expirare/suspendare licenţă de furnizare a gazelor naturale);
 2. FA nu îşi respectă obligaţiile referitoare la contractele încheiate cu operatorii de rețea din piață (operatorul de transport, operatorul de distribuție);
 3. FA nu îşi respectă obligaţia de a deţine/ încheia un contract de echilibrare și acces în PVT încheiat cu OTS, conform reglementărilor în vigoare;
 4. încetează contractul de furnizare încheiat de furnizorul actual cu clientul, dacă acesta din urmă nu îşi găseşte un alt furnizor;
 5. în cazul în care, în cursul procesului de schimbare a furnizorului de gaze naturale, înainte de intrarea în vigoare a contractului de furnizare a gazelor naturale cu noul furnizor, acesta ajunge în situaţia de a nu mai putea asigura furnizarea gazelor naturale în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;
 • În situația în care locul de consum este deconectat pentru neplata facturilor, reluarea alimentării cu gazelor naturale se face de către operatorul de rețea numai după ce furnizorul actual confirmă achitarea la zi, a sumelor datorate.
 • Prestarea activităţii de furnizare a gazelor naturale fără semnarea contractului de furnizare între FUI și clientul final nu îl exonerează pe acesta din urmă de obligaţia achitării facturilor emise de FUI.
 • Conform legislației în vigoare, clientul are dreptul să încheie un contract de furnizare a gazelor naturale în regim negociat (concurențial) cu orice furnizor de gaze naturale. Lista acestora se găsește pe anre.ro. Clientul trebuie doar să transmită o notificare în acest sens cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei la care contractul încheiat cu furnizorul concurențial intră în vigoare.
 • La E.ON poți încheia un contract prin accesarea meniului Energie - oferte furnizare gaze naturale. Consulți ofertele, alegi ce ți se potrivește și închei contractul online.
Ai nevoie de ajutor?