Cât te va costa energia de la 1 aprilie?

Află totul despre plafonarea prețurilor.

Conform noii Ordonanțe de Urgență cu nr. 27/2022, a fost aprobată o nouă schemă de sprijin pentru clienții finali de electricitate și gaze naturale, pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023.

Noi, la E.ON, ne asigurăm ca aceste măsuri să fie aplicate întocmai, pentru ca tu să fi protejat de creșterile de preț în energie, fără să ai nimic de făcut.

Care va fi prețul tău de pe factura de gaze naturale?

plafonare pret gaze naturale E.ON OUG 27/2022

Ești client casnic, persoană fizică.

Indiferent de consumul realizat în 2021, prețul tău facturat nu va depăși valoarea de 0,31 lei/kWh, cu TVA și toate costurile și tarifele reglementate incluse.

În funcție de prețul tău din contract și de perioada pentru care ți se emite factura, te poți încadra în unul sau mai multe scenarii, dar, ca regulă generală, e bine să știi că de fapt, prețul tău facturat va fi cel mai mic dintre:

 • Preț plafonat = 0,31 lei/kWh cu TVA (0,26 lei/kwh fără TVA), costuri și tarife reglementate incluse
 • Preț contractual = prețul regăsit în contractul tău și pe factură, în tabelul „Produse și servicii”, linia „Consum gaze naturale”, coloana a 5-a „Preț unitar lei/kWh”, la care se adaugă TVA (coloana 7)
 • Preț calculat conform art.2 alin.1 din OUG 27/2022 = costul de achiziție de pe piață al gazelor naturale din luna respectivă (conform art.3) + preț furnizare gaze naturale (0,012 lei/kWh* conform art.4) + tarife reglementate (tarif distribuție, cost transport și înmagazinare) + TVA

*În cazul furnizării de ultimă instanță (FUI), componenta de furnizare este în valoare de 0,0135 lei/kWh.

Ești client non-casnic, persoană juridică.

Dacă consumul anual realizat în 2021 este mai mic sau egal cu 50.000 MWh sau dacă locul de consum a fost racordat la sistemul de distribuție după 1 ianuarie 2022, prețul tău facturat va fi cel mai mic dintre:

 • Preț maxim = 0,37 lei/kWh cu TVA, costuri și tarife reglementate incluse
 • Preț contractual = prețul regăsit în contractul tău și pe factură, în tabelul „Produse și servicii”, linia „Consum gaze naturale”, coloana a 5-a „Preț unitar lei/kWh”, la care se adaugă TVA (coloana 7)
 • Preț calculat conform art.2 alin.1 din OUG 27/2022 = costul de achiziție de pe piață al gazelor naturale din luna respectivă (conform art.3) + preț furnizare gaze naturale (0,012 lei/kWh conform art.4) + tarife reglementate (tarif distribuție, cost transport și înmagazinare) + TVA

Care va fi prețul tău de pe factura de electricitate?

plafonare pret energie electrica E.ON OUG 27/2022

Ești client casnic, persoană fizică.

Plafonarea prețului la energie electrică se aplică în funcție de consumul mediu lunar din anul 2021. Astfel, prețul final facturat este:

 • Maximum 0,68 lei/kWh cu TVA pentru un consum mediu lunar mai mic sau egal cu 100 kWh
 • Maximum 0,8 lei/kWh (TVA inclus), pentru un consum mediu lunar cuprins între 100 kWh și 300 kWh
 • Dacă consumul mediu lunar depășește 300 kWh/lună, atunci prețul final facturat nu se plafonează și se stabilește conform formulei din art. 5 alin.(1) a OUG 27/2022. În acest caz, preț final facturat este suma dintre:
  • Costul de achiziție al energiei electrice din luna respectivă în funcție de oferta din piață** (conform art. 6 din OUG 27/2022)
  • Componenta de furnizare energie electrică, în valoare de 0,073 lei/kWh*** (conform art. 4 din OUG 27/2022)
  • Tarifele reglementate de transport și distribuție, stabilite conform reglementărilor ANRE
  • Certificate verzi, contribuție cogenerare, acciză, la care se adaugă TVA 19% .

**Costul de achiziție poate varia de la o lună la altă în funcție de oferta din piața en-gros de energie.***În cazul furnizării de ultimă instanță (FUI), componenta de furnizare este în valoare de 0,080 lei/kWh.

 • Dacă te afli într-una dintre situațiile excepționale de mai jos:
  • în 2021 ai înregistrat un consum mediu lunar de peste 300 kWh, dar în anul 2022 înregistrezi un consum mediu lunar fie mai mic sau egal cu 100 kWh, fie între 100 kWh şi 300kWh inclusiv,
  • te-ai racordat la sistemul de distribuție începând cu 1 ianuarie 2022, așadar nu există consum istoric și vei fi încadrat automat în prima situație descrisă mai sus cu un preț final facturat de maximum 0,68 lei/kWh cu TVA

în februarie 2023 îți vom emite o factură de regularizare a consumului facturat perioadei de aplicare a OUG 27/2022, iar prețul final utilizat pentru calculul acestei facturi va fi stabilit în funcție de încadrarea în noua tranșă de consum a locului de consum pentru care Operatorul de Distribuție (OD) ne-a comunicat un index citit.

Ești client non-casnic, persoană juridică.

Prețul plafonat la energie electrică este de maximum 1 leu/kWh (TVA inclus) cu excepţia următoarelor categorii:

 • Clienţii noncasnici care au beneficiat de prevederile OUG nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea OUG nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice.
 • Operatorii economici a căror activitate specifică este producerea de energie electrică. Prosumatorii nu sunt consideraţi producători de energie electrică conform art. 1 din OUG 27/2022.

Cum se aplică plafonarea pentru condominii, asociatii de proprietari, cartiere de tip rezidențial?

 • Pentru determinarea consumului aferent respectivelor locuri de consum și împărțirea la nivelul beneficiarilor consumatori casnici, sunt aplicabile dispozițiile art. 1 alin. (5) și (6) din OUG 27/2022, deoarece locurile de consum ale clienților casnici sunt facturate la comun printr-o singură factură
 • Pentru categoria de consum peste 100 kWh/lună, reprezentantul legal al condominiilor, asociațiilor de proprietari sau cartierelor de tip rezidențial, va transmite numărul spațiilor locative racordate la sistemul de distribuție printr-un singur contor prin cererea pusă la dispoziție pe site-ul eon.ro/contact/ alte informatii/Documente OUG27, astfel încât, împărțirea consumului la numărul spațiilor să poată determina categoria de consum de încadrare, în caz contrar alocarea se face conform consumului înregistrat în anul 2021. Dacă această informație ne-a fost comunicată după ce factura a fost emisă, o vom storna și o vom reface conform informațiilor puse la dispoziție pe eon.ro, cu respectarea cerințelor de mai sus.
 
Atenție!

Pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 au fost valabile OUG 118/2021 și OUG 3/2022 care au stabilit schema de ajutor în sezonul rece, respectiv plafonarea prețurilor și/sau compensarea consumului.

Ce mai trebuie să știi?

În comparație cu vechea schemă de sprijin, noile prevederi ale OUG 27/2022, se aplică unui număr mai mare de clienți finali de energie electrică și gaze naturale.

Dacă până acum se aplicau plafonarea și/sau compensarea pentru unele categorii de clienți, de la 1 aprilie 2022 până pe 31  martie 2023, aceștia vor beneficia exclusiv de plafonarea prețurilor.

Pentru a beneficia de noua schemă de sprijin, nu ai nimic de făcut. Ne ocupăm noi de tot, iar tu vei vedea aplicarea noului preț plafonat, pe pagina 2 sau 3 a facturii de consum E.ON, în tabelul „Produse și servicii”.

Factura de consum E.ON nu se schimbă, însă e posibil ca în următoarea perioadă în tabelul „Produse și servicii”, să regăsești efectele ambelor scheme de sprijin, respectiv atât al plafonării și/sau compensării reglementate prin OUG 118/2021 (pentru consumul realizat până pe 31 martie 2022), cât și noul preț plafonat, așa cum stabilește noua OUG 27/2022.

Prețul tău final facturat va fi plafonat conform informațiilor enunțate mai sus în pagină, atât pentru electricitate, cât și pentru gaze naturale.

Pe factura de consum E.ON, în tabelul „Produse și servicii”, în dreptul liniei „Energie activă”, respectiv „Consum gaze naturale”, coloana „Preț unitar lei/kWh”, găsești valoarea acestui preț.

 

 

Ai nevoie de ajutor?