Cât te va costa energia de la 1 septembrie 2022?

Află ultimele noutăți despre plafonarea prețurilor.

Conform Ordonanței de Urgență cu nr. 27/2022, modificată și completată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 119/2022 este aplicabilă o nouă schemă de sprijin dedicată clienților finali de electricitate, pentru perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023.

Pentru clienții finali de gaze naturale, rămân în vigoare facilitățile stabilite prin OUG 27/2022.

Noi, la E.ON, ne asigurăm ca aceste măsuri să fie aplicate întocmai, pentru ca tu să fi protejat de creșterile de preț în energie. Vezi mai jos informații detaliate și ce ai de făcut.

Care va fi prețul tău final la electricitate?

Ești client casnic, persoană fizică

Consum mediu lunar între 0,00-100 kWh inclusiv

Prețul final facturat este maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus), raportat la un consum mediu lunar în 2021 cuprins între 0,00-100 kWh inclusiv

Consum mediu lunar între 100,01-300 kWh

Prețul final facturat este maximum 0,80 lei/kWh (TVA inclus), în limita unui consum lunar de maximum 255 kWh, pentru clienţii casnici care au înregistrat în 2021 un consum mediu lunar la locul de consum cuprins între 100,01-300 kWh. Consumul de energie electrică ce depăşeste 255kWh/lună se facturează conform formulei prevăzute la art. 5 alin. (1)* din OUG nr. 27/2002 (cu modificările şi completările ulterioare)

Consum mediu lunar peste 300 kWh

Prețul final facturat se stabilește conform formulei de la art. 5 alin. (1)* din OUG nr.  27/2022. În cazul în care preţul prevăzut în contractul de furnizare energie electrică în vigoare este mai mic decât preţul calculat conform formulei, se va aplica preţul contractual

 
Dacă raportat la consumul anului 2021 nu poți beneficia de plafoanele mai sus menționate și dacă ai un consum în 2022 care se încadrează în limitele de consum ≤ 100 kWh sau 100,01-300 kWh, vei beneficia prin factura de regularizare de preţurile finale plafonate.
 
Dacă te-ai racordat la sistemul de distribuție începând cu 1 ianuarie 2022 sau nu există istoric de consum, vei fi facturat raportat la consumul lunar realizat. La fel, vom emite în februarie 2023 factura de regularizare a consumului facturat anterior, utilizând preţul final conform tranşei aferente de consum.

Ai ceva de făcut? Nu.

Dacă te încadrezi, conform legii, facilitățile de mai sus le vei vedea evidențiate direct pe facturile de consum energie electrică, pentru consumul înregistrat începând cu 1 septembrie 2022.

Ești client noncasnic, persoană juridică

Prețul final plafonat facturat este maximum 1 leu/kWh, inclusiv TVA, pentru 85%* din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în 2021 în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (IMM-uri), precum şi pentru operatorii economici din domeniul industriei alimentare

Prețul final plafonat facturat este maximum 1 leu/ kWh (TVA inclus) pentru consumul integral al spitalelor publice şi private, al unităţilor de învăţământ publice şi private, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale

Prețul final plafonat facturat este maximum 1 leu/kWh, inclusiv TVA, pentru 85%* din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în 2021 pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute anterior

 
În cazul clienţilor noncasnici de energie electrică care nu se încadrează în niciuna din cele trei categorii de mai sus, prețul final facturat se stabilește conform formulei de la art. 5 alin. (1)* din OUG 27/2022 cu modificările şi completările ulterioare.
 
Totodată, în cazul în care preţul prevăzut în contractul de furnizare energie electrică în vigoare este mai mic decât preţul calculat conform formulei de la art. 5 alin. (1)* din OUG 27/2022 cu modificările şi completările ulterioare, se va aplica preţul contractual.

Ai ceva de făcut? Da.

Pentru a beneficia începând cu 1 septembrie 2022 de măsurile de sprijin stabilite prin OUG 27/2002 cu modificările şi completările din OUG 119/2022, clienții noncasnici au obligația de a depune la furnizor o cerere până la 30 septembrie 2022. La E.ON o poți face simplu prin completarea unui formular online.

Spre formular
 
*Prețul final calculat conform formulei prevăzute la art. 5 alin (1)
Este suma dintre componenta de achiziție** a energiei electrice din luna respectivă (conf. art.6 din OUG 27/2022 cu modificările şi completările ulterioare), componenta de furnizare în valoare de 0,073 lei/kWh, respectiv 0,08 lei/kWh pentru FUI, tarifele reglementate de transport și distribuție, stabilite conform reglementărilor ANRE, certificate verzi, contribuție cogenerare, acciză, la care se adaugă TVA 19% . **Costul de achiziţie poate varia de la o lună la alta în funcţie de oferta din piaţa angro.

Care va fi prețul tău final la gaze naturale?

Ești client casnic, persoană fizică

Indiferent de consumul realizat în 2021, prețul tău facturat nu va depăși valoarea de 0,31 lei/kWh cu TVA și toate costurile și tarifele reglementate incluse. În funcție de prețul tău din contract și de perioada pentru care ți se emite factura, te poți încadra în unul sau mai multe scenarii, dar, ca regulă generală, e bine să știi că de fapt, prețul tău facturat va fi cel mai mic dintre:

Preț plafonat = 0,31 lei/kWh cu TVA, costuri și tarife reglementate incluse

Preț contractual = prețul regăsit în contractul tău și pe factură, în tabelul „Produse și servicii”, linia „Consum gaze naturale”, coloana a 5-a „Preț unitar lei/kWh”, la care se adaugă TVA (coloana 7)

Preț calculat conform art.2 alin.1 din OUG 27/2022 = costul de achiziție de pe piață al gazelor naturale din luna respectivă (conform art.3) + preț furnizare gaze naturale (0,012 lei/kWh, respectiv 0,0135 lei/kWh pentru FUIconform art.4) + tarife reglementate (tarif distribuție, cost transport și înmagazinare) + TVA

Ești client noncasnic, persoană juridică

Dacă consumul anual realizat în 2021 este mai mic sau egal cu 50.000 MWh sau dacă locul de consum a fost racordat la sistemul de distribuție după 1 ianuarie 2022, prețul tău facturat va fi cel mai mic dintre:

Preț maxim = 0,37 lei/kWh cu TVA, costuri și tarife reglementate incluse

Preț contractual = prețul regăsit în contractul tău și pe factură, în tabelul „Produse și servicii”, linia „Consum gaze naturale”, coloana a 5-a „Preț unitar lei/kWh”, la care se adaugă TVA (coloana 7)

Preț calculat conform art.2 alin.1 din OUG 27/2022 = costul de achiziție de pe piață al gazelor naturale din luna respectivă (conform art.3) + preț furnizare gaze naturale (0,012 lei/kWh conform art.4) + tarife reglementate (tarif distribuție, cost transport și înmagazinare) + TVA

Ce mai trebuie să știi?

Întrucât aceste locuri de consum sunt facturate la comun, printr-o singură factură, pentru a determina consumul înregistrat la fiecare beneficiar casnic se aplică dispozițiile art. 1 alin. (5) (6) şi (7) din OUG 27/2022, așa cum a fost modificată prin OUG nr. 119/2022.

 

Pentru categoria de consum peste 100 kWh/lună, reprezentantul legal al condominiilor, asociațiilor de proprietari sau cartierelor de tip rezidențial, va transmite numărul spațiilor locative racordate la sistemul de distribuție printr-un singur contor către furnizorul de energie electrică. Pentru determinarea consumului fiecărui spaţiu locativ se împarte consumul total al asociaţiei de proprietari/locatari înregistrat în 2021 la numărul de luni de consum şi la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu. Dacă această informație ne-a fost comunicată după ce factura a fost emisă, factura va fi stornată și refăcută cu respectarea cerințelor de mai sus.

  • Dacă ești client casnic, pentru a beneficia în continuare de schema de sprijin, nu ai nimic de făcut. Ne ocupăm noi de tot, iar tu vei vedea aplicarea măsurilor de sprijin pe pagina 2 sau 3 a facturii de consum E.ON, în tabelul „Produse și servicii”.
  • Dacă ești client noncasnic, pentru a beneficia de plafonare ai obligația de a depune o solicitare și o declarație pe proprie răspundere până la 30 septembrie 2022, în acord cu prevederile OUG 27/2022, așa cum a fost modificată prin OUG 119/2022. Urmează pașii indicați aici.

Este important să reții că, chiar dacă ai depus la E.ON Energie România o solicitare asemănătoare pentru a beneficia de o altă măsuraă de sprijin înainte de 1 septembrie 2022, aceasta nu este aplicabilă în acest moment și trebuie să depui documentele menționate mai sus din nou. În cazul depunerii documentelor după 30 septembrie 2022, preţul final din schema de sprijin se va aplica începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la E.ON Energie România.

Factura de consum E.ON nu se schimbă, însă e posibil ca în următoarea perioadă în tabelul „Produse și servicii”, să regăsești efectele ambelor scheme de sprijin, respectiv atât al plafonării reglementate prin OUG 27/2022 (pentru consumul realizat până pe 31 august 2022), cât și noul preț final facturat, așa cum este stabilit de la 1 septembrie 2022, conform modificărilor aduse de OUG 119/2022.

Pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 au fost valabile OUG 118/2021 și OUG 3/2022 care au stabilit schema de ajutor în sezonul rece, respectiv plafonarea prețurilor și/sau compensarea consumului. Vezi mai multe detalii aici.

Ai nevoie de ajutor?