Ce trebuie să știi despre plafonarea prețurilor la energie?

Pe 13 decembrie 2022 s-a publicat Legea nr. 357/2022 care aduce schimbări la Ordonanța de Urgență cu nr. 27/2022, modificată și completată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 119/2022 privind plafonarea prețurilor la clienții finali de electricitate și gaze naturale. Pe 30 decembrie 2022, guvernul a publicat Ordonanța de Urgență nr. 192/2022 care aduce noi modificări și corecții la legea anterior menționată.

Pe 29 martie 2024, OUG 32/2024 aduce schimbări la OUG 27/2022 și completări la Legea energiei 123/2012, în ce privește prosumatorii.

Ce este plafonarea? Este o schemă de sprijin din partea guvernului, pentru a reduce impactul cauzat de creșterea prețurilor la energie din ultimul an.

Noi, la E.ON, ne asigurăm că aceste măsuri să fie aplicate întocmai, în cel mai scurt timp, pentru toți clienții noștri.

Vezi mai jos informații detaliate pentru fiecare categorie de clienți, dacă și ce ai de făcut.

Ce e nou pentru clientul casnic de electricitate?

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, prețul final la care vei fi facturat va fi:

maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus dacă:
 • a) vei consuma lunar între 0 și 100 kWh inclusiv
 • b) utilizezi dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor
 • c) ai în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învăţământ
 • d) reprezinți o familie monoparentală și ai în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 ani în cazul în care urmează o formă de învațământ
 • e) te afli în una din categoriile b), c) sau d) și locul de consum e utilizat în baza unui contract de închiriere (ești chiriaș).
maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus dacă:
 • vei consuma lunar între 100,01 și 255 kWh inclusiv
0,8 lei/kWh și 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus dacă:
 • vei consuma lunar peste 255 kWh, dar sub 300 kWh, primii 255 vor fi facturați la 0,8 lei/kWh, iar restul la 1,3 lei/kWh
maximum 1,30 lei/kWh, cu TVA inclus dacă:
 • vei consuma lunar peste 300 kWh

Ai ceva de făcut? Doar dacă

te afli în una din situațiile descrise la pct. b), c), d) și e).

E necesar să depui la furnizorul tău o serie de documente care să confirme situația în care te afli.

Vei fi facturat la prețul plafonat menționat mai sus, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au înregistrat documentele la furnizor.

Spre depunere solicitare

Ce e nou pentru clientul noncasnic de electricitate?

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, prețul final la care vei fi facturat va fi:

maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum fiind facturată la maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru:
 • i) întreprinderi mici și mijlocii (IMM), cum sunt definite în Legea nr. 346/2004
 • ii) operatori regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare nr. 51/2006 ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice
 • iii) operatorii economici din industria alimentară (cod CAEN 10), şi cei din agricultură și pescuit (cod CAEN 01 şi 03)
 • iv) autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public
 • v) institutele naționale de cercetare-dezvoltare definite de OUG nr. 57/2002 și Legea nr. 324/2003
 • vi) instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. iv), precum şi cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006
maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru:
 • consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii nr. 1/2011, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în HG nr. 867/2015.

Ai ceva de făcut? Da.

 • Dacă faci parte din oricare dintre categoriile de mai sus, pentru a beneficia de schema de sprijin e necesară completarea și depunerea unei declarații pe propria răspundere la furnizorul tău, din partea reprezentantului legal.
 • Dacă schimbi furnizorul de asemenea, e necesară depunerea solicitării la noul furnizor.

Vei fi facturat la prețul plafonat menționat mai sus, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au înregistrat documentele la furnizor.

Dacă ești în furnizarea noastră și deja beneficiezi de un preț plafonat (ai depus o solicitare în trecut), nu mai este necesar să depui o nouă declarație.

Spre depunere declarație
 
Important!

Clienții casnici și noncasnici care nu se încadrează în niciuna din situațiile și categoriile de mai sus, vor fi facturați la prețul de 1,3 lei/kWh, TVA inclus, pentru consumul de energie electrică realizat de la 1 ianuarie 2023.

Ce se schimbă la gaze naturale?

Pentru clientul casnic, nimic.

În perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2025, prețul tău facturat nu va depăși valoarea de 0,31 lei/kWh cu TVA și toate costurile și tarifele reglementate incluse. 

Ca regulă generală, e bine să știi că de fapt, prețul tău facturat va fi cel mai mic dintre:

 • Prețul plafonat = 0,31 lei/kWh cu TVA, costuri și tarife reglementate incluse
 • Prețul contractual = prețul regăsit în contractul tău și pe factură, în tabelul „Produse și servicii”, linia „Consum gaze naturale”, coloana a 5-a „Preț unitar lei/kWh”, la care se adaugă TVA (coloana 7)
 • Prețul calculat conform art.2 alin.1 din OUG 27/2022 = costul de achiziție de pe piață al gazelor naturale din luna respectivă (conform art.3) + preț furnizare gaze naturale (0,015 lei/kWh, inclusiv pentru FUIconform art.4) + tarife reglementate (tarif distribuție, cost transport și înmagazinare) + TVA

Pentru clientul noncasnic

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, vei fi facturat la maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus dacă:

 • în anul anterior la locul de consum ai înregistrat un consum anual de cel mult 50.000 MWh
 • ești producător de energie termică
 • ești client noncasnic din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013
 • ești client noncasnic din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012
 • locul de consum a fost racordat în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh.

Ai ceva de făcut? Nu.

Facilitățile de mai sus le vei vedea evidențiate direct pe facturile de gaze naturale, pentru consumul înregistrat începând cu 1 ianuarie 2023.

Ne-ai întrebat, am răspuns.

Conform legii nou publicate, prețul de plafon nu mai depinde de media consumului lunar realizat în 2021. Acum, prețul este dinamic, întrucât se va calcula și aplica la consumul realizat lună de lună la locul tău de consum.

Ce înseamnă acest lucru? De exemplu, dacă în luna ianuarie consumi 150 kWh vei fi facturat la 0,8 lei/kWh tva inclus, iar dacă în februarie consumul tău va fi 80 kWh, acesta îți va fi facturat la 0,68 lei/kWh. Pe scurt, poți avea preț diferit pe factură, de la o lună la alta.

Pentru a nu risca să fii facturat la un preț mai mare decât cel dedicat consumului real îți recomandăm să:

 • transmiți lunar indexul de pe contor prin autocitire, pentru a fi facturat la prețul cel mai mic și pentru a plăti doar energia pe care ai folosit-o.

La noi, poți transmite gratuit indexul autocitit:

 • actualizezi convenția de consum, cu cantități cât mai apropiate de consumul real, pentru lunile când nu transmiți indexul.

Regularizarea are loc la fiecare 3 luni, conform legii. Dacă Operatorul de Distribuție (OD) NU reușește să respecte acest calendar, vom factura consumul rezultat ca diferență dintre indexul transmis de tine și ultimul index citit de OD, așadar un alt motiv în plus pentru a transmite autocitirea și astfel pentru a evita șocul la factură.

Doar dacă ești într-una din situațiile care necesită depunerea de documente (familie monoparentală sau familie cu minim 3 copii în întreținere sau utilizator de echipamente pentru tratament medical sau chiriaș în una din situațiile menționate anterior) o poți face:

 • Online, prin accesarea linkului disponibil pe această pagină,
 • Fizic, în cel mai apropiat magazin E.ON, în urna special amenajată. Nu e necesară programarea vizitei în magazin pentru depunerea de documente.

Nu există termen limită pentru depunerea documentelor la furnizor. Plafonul se aplică pentru consumul realizat începând cu luna următoare celei în care ai înregistrat documentele la furnizor.

Trebuie să depui documentele doveditoare încadrării într-una din categorii la furnizor. Documentele depuse trebuie să conțină datele titluarului de contract și ale locului de consum în cauză.

Întrucât aceste locuri de consum sunt facturate la comun, printr-o singură factură, pentru a determina consumul înregistrat la fiecare beneficiar casnic se aplică dispozițiile art. 1 alin. (5) (6) şi (7) din OUG 27/2022, așa cum a fost modificată prin OUG nr. 119/2022.

 

Pentru categoria de consum peste 100 kWh/lună, reprezentantul legal al condominiilor, asociațiilor de proprietari sau cartierelor de tip rezidențial, va transmite numărul spațiilor locative racordate la sistemul de distribuție printr-un singur contor către furnizorul de energie electrică. Pentru determinarea consumului fiecărui spaţiu locativ se împarte consumul total al asociaţiei de proprietari/locatari înregistrat în 2021 la numărul de luni de consum şi la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu. Dacă această informație ne-a fost comunicată după ce factura a fost emisă, factura va fi stornată și refăcută cu respectarea cerințelor de mai sus.

Factura de consum E.ON nu se schimbă, însă e posibil ca în următoarea perioadă în tabelul „Produse și servicii”, să regăsești efectele ambelor scheme de sprijin, respectiv atât al plafonării reglementate prin OUG 27/2022 (pentru consumul realizat până pe 31 august 2022), cât și noul preț final facturat, așa cum este stabilit de la 1 septembrie 2022, conform modificărilor aduse de OUG 119/2022.

Pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 au fost valabile OUG 118/2021 și OUG 3/2022 care au stabilit schema de ajutor în sezonul rece, respectiv plafonarea prețurilor și/sau compensarea consumului. Vezi mai multe detalii aici.

Ai nevoie de ajutor?